Kalbų centro lektorės Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, Asta Pukienė ir Elena Pakalnytė yra tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Social Mobility for Disadvantaged Learners“, jungiančio 6 šalis: Jungtinę Karalystę, Italiją, Norvegiją, Graikiją, Rumunija ir, žinoma, Lietuvą, dalyvės, kurioms patikėtos itin svarbios atsakomybės – tyrimo instrumento, poveikio analizės ir rekomendacijų rengimas.

Socialinio mobilumo samprata

Lietuvoje dažniausiai vartojame socialinės atskirties sąvoką, tačiau I. Brazauskaitė-Zubavičienė siūlo atkreipti dėmesį, jog šiandienos daugiakalbis žinių ir inovacijų pasaulis keičia terminus. „Socialinio mobilumo sąvoka pakankamai nedaug žinoma ir vartojama Lietuvoje. Tai procesas, kuomet asmuo pereina į geresnį, aukštesnį socialinį lygmenį. Pas mus labiau naudojami tokie terminai kaip socialinė atskirtis, socialinės atskirties grupės ir pan. Projekte siekiama, pasitelkiant koučingo metodą, padėti, asmenims susiduriantiems su problemomis, pasiekti aukštesnį socialinio mobilumo lygmenį. Arba, paprastai tariant, padėti asmeniui spręsti jo problemas konsultuojant“, – pasakoja lektorė.

Projekto dalyvės pastebi, kad jautresniems asmenims COVID-19 laikotarpiu ypač reikalinga pagalba, konsultavimas, stebėsena, nes visuomenė jaučiasi ribojama, negali laisvai judėti šalyje ir tarp šalių. Socialinis atitolimas šiandien yra sparčiai auganti problema, baiminamasi, kad tai gali imti sparčiau plėstis fizinio ir psichologinio savęs ir savo artimo žalojimo mastai.

„Šiomis dienomis gyvename apribojimų sąlygomis, tad sunku net numanyti ar žinoti, kas turi problemų ir ar pajėgia jas spręsti patys. Socialinis pažeidžiamumas opi tema, tačiau laiku tai atpažinus ir suteikus tinkamą pagalbą asmuo gali atsikratyti kompleksų, pagerinti savo akademinius rezultatus, patobulinti socialinius įgūdžius, turėti tikslą gyvenime, motyvuotai veikti“, – teigia A. Pukienė.

Intelektinis produktas: atpažinimo ir konsultavimo modeliai

Kalbų centro lektorių trijulė sukūrė asmens, kuriam reikalinga pagalba, atpažinimo modelį. Kauno kolegijos atstovės šį modelį sukonstravo į bendrą visumą sujungdamos visų partnerinių projekto institucijų pasiūlymus, patirtis. 

Lektorės taip pat kūrė ir organizavo koučingo metodikos mokymus. „Kuriame techniką, kaip su socialiai jautriu asmeniu dirbti pasitelkiant konsultavimo metodą. Beje, koučingą galima taikyti visur: ir darbo, ir šeimos, ir verslo ar kito veiklos pasaulio aplinkose“, – akcentuoja I. Brazauskaitė-Zubavičienė.

Mokymuose dalyvavo 66 asmenys iš  šešių, projekto pratnerių, šalių, tarp jų – dešimt lietuvių, o iš jų – trys Kauno kolegijos dėstytojai. Dalyviams, sėkmingai išklausiusiems 60 valandų trukmės kursus, bus sutekti pažymėjimai.

„Projekte ypatingai svarbu praktinis metodikos pritaikomumas, į kurį kreipėme ypatingą dėmesį, kurdamos intelektinį produktą“, – pabrėžia E. Pakalnytė.

Dalyvavimas socialiai atsakingose veiklose – stiprina

Kauno kolegijos Kalbų centro lektorės akcentuoja, kad norint dalyvauti socialinę atsakomybę skatinančiose veiklose reikia būti užsiauginus „storą odą“. Komandinis darbas, tarptautinė komunikacija, kūrybiškumas, darbų planavimas ir organizavimas, taip pat gebėjimas suvokti, kaip jaučiasi socialiai jautrus asmuo, į kurį ir orientuojamos projekto „Social Mobility for Disadvantaged Learners“ veiklos.

„Dalyvavimas tarptautiniame projekte mane augina kaip asmenybę, praplečia akiratį, padeda labiau suprasti ir toleruoti kultūrinius skirtumus, anglų kalba taikoma praktiškai, plečiasi mano užsienio kolegų ratas. Gaila, kad šiuo metu negalime keliauti, nes tai yra dar vienas  tarptautinės veiklos privalumas.“ – teigia įvairių tarptautinių projektų veiklose jau penkiolika metų dalyvaujanti I. Brazauskaitė-Zubavičienė.

Organizuojant mokymus, E. Pakalnytė pastebi, kad svarbu kūrybiškumas, gebėjimas improvizuoti kiekvienoje situacijoje. Lektorė teigia, kad kūrybiškai pateikiamą informaciją mokymų dalyviai lengviau įsimena, aktyviau įsitraukia. Be kūrybiškumo nebūtų emocijų, naujų pasaulio pažinimo spalvų ir garsų.

„Komandinis darbas reikšmingas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Labai svarbu bendradarbiauti kuriant intelektinius produktus. Žinoma, išryškėja tam tikri kultūriniai skirtumai, tačiau tik komandinio darbo dėka įmanoma surasti kompromisus, bendrus sąlyčio taškus ir siekti galutinio tikslo“, – pastebi A. Pukienė. Lektorė pabrėžia, kad šio projekto pradžia buvo tikras iššūkis, nes socialinio mobilumo sąvoka nėra plačiai vartojama Lietuvoje. Reikėjo šiek tiek laiko suvokti projekto koncepciją. Tačiau kuo toliau, tuo labiau projektas įgauna pagreitį, tapo matoma jo praktinė vertė ir nauda visuomenei. 

„Erasmus+“ KA2 projekto „Social Mobility for Disadvantaged Learners“  nr.  2019-1-UK01-KA201-061434. Pirminė numatyta projekto trukmė – 24 mėn. (2019-10-21 –2021-09-30), planuojama pratęsti iki 2022 m. Projekto įgyvendinimo vertė – 227718.00 EUR, iš kurių Kauno kolegijai skirta 20686.00 EUR. Projektą įgyvendinančios institucijos: Carmel College  – koordinuojanti instutucija, Associazione Professionale Universo CLIL, Charlottenlund Ungdomsskole, Directorate of Primary Education of Western Thessaloniki, Liceu Tehnologic de Industrie Alimentara, Kauno kolegija – projekto partnerės.