TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS

Kviečiami asmenys:

  • turintys pagrindinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 3 metai kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą)
  • turintys vidurinį išsilavinimą ir vieną kvalifikaciją (mokymosi trukmė 45 sav.)

Programos paskirtis. Parengti profesinius pagrindus ir įgūdžius turintį, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje darbuotoją, gebantį atlikti automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus įmonėse bei organizuoti privačią komercinę veiklą.

Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, žinos automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir kombainų, gaminamų Lietuvoje ir užsienyje, sandarą, veikimą, techninės priežiūros ir remonto technologijas. Jis gebės parinkti pagrindines mašinų konstrukcines medžiagas, mokės jas apdirbti šaltkalvio, kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais, išmanys mašinų techninio serviso principus, mašinų priežiūros ir remonto dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius ir eksploatacines medžiagas, mašinų techninės priežiūros periodiškumą. Technikos priežiūros verslo darbuotojas mokės saugiai naudotis mašinų serviso įranga, bendrosios techninės būklės įvertinimo stendais, diagnostikos prietaisais.

Būsimo darbo specifika. Įgiję technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę.

  

VIRĖJAS

Kviečiami asmenys:

•  turintys pagrindinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 3 metai kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą)

• turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (mokymosi trukmė 3 metai su socialinių poreikių programa)

 

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.

Baigę šią programą  gebės ir išmanys sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimo technologiją. Mokės gaminti patiekalus, juos  apipavidalinti ir įvertinti kokybę; saldžiųjų patiekalų gaminimo technologiją, gaminti patiekalus, juos  apipavidalinti ir įvertinti kokybę; salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimo technologiją;  gaminti patiekalus, juos  apipavidalinti ir įvertinti kokybę; patiekalų pobūviams gaminimo technologiją, gaminti patiekalus, juos  apipavidalinti ir įvertinti kokybę.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

  

 

APSKAITININKAS

Kviečiami asmenys:

•  turintys vidurinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 1)

• turintys vidurinį išsilavinimą ir vieną kvalifikaciją (mokymosi trukmė 25 sav.)

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs apskaitininko kvalifikaciją galės dirbti apskaitininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Apskaitininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą.

Pagrindinės apskaitininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.