* Straipsnis papildytas rašinių temomis.

** Moksleivių įspūdžius rasite čia.

Valstybinį egzaminą laikyti šiemet pasirinko 17 207 mokiniai, o mokyklinį – 9 352.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas prasidėjo 9 val. ryto. Šiemet Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimu visų egzaminų trukmė prailginta 15 min. Valstybinis egzaminas truks 4 val. 15 min, mokyklinis – 3 val. 45 min.

Pagal jau ne vienerius metus galiojančią tvarką moksleiviams pateiktos dvi temos literatūriniam rašiniui bei dvi – samprotavimo rašiniui. Iš jų moksleiviams reikia pasirinkti vieną. Rašant privaloma remtis vienu iš prie temos rekomenduojamų arba visų privalomų programos autorių sąrašo (rašydamas literatūrinį rašinį antrąjį autorių kandidatas renkasi savo nuožiūra).

Kandidatas, laikantis valstybinį egzaminą, turi pasirinkta tema parašyti ne mažiau kaip 500 žodžių rašinį, o mokyklinį – ne mažiau kaip 400 žodžių.

Valstybinio brandos egzamino temos

Valstybiniame egzamine rašantiems samprotavimo rašinį šiemet leista pasirinkti iš šių temų.

1. Ką viešiname, o ką pasiliekame sau?

Rekomenduojami autoriai: Šatrijos Ragana, Vincas Mykolaitis-Putinas

2. Kaip žmogus elgiasi grėsmės akivaizdoje?

Rekomenduojami autoriai: Balys Sruoga, Bronius Krivickas

Rašantiems literatūrinį rašinį numatytos šios temos.

1. Tėvo vaizdinys literatūroje

Rekomenduojami autoriai: Kristijonas Donelaitis, Antanas Škėma

2. Kasdienybės vaizdavimas literatūroje

Rekomenduojami autoriai: Marius Katiliškis, Judita Vaičiūnaitė

Mokyklinio brandos egzamino temos

Mokyklinį egzaminą laikę moksleiviai šiandien, kaip įprasta, gavo pasirinkti iš keturių temų.

Rašantiesiems samprotavimo rašinį leista pasirinkti iš tolimesnių variantų.

1. Kas žmogui suteikia laimę?

Rekomenduojami autoriai: Vincas Kudirka, Juozas Tumas-Vaižgantas

2. Ar literatūra padeda žmonėms suprasti save ir pasaulį?

Rekomenduojami autoriai: Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius

Rašantiems literatūrinį rašinį pasirinkimas buvo toks.

1. Santykis su kitokiu žmogumi literatūroje

Rekomenduojami autoriai: Vincas Krėvė, Jurgis Savickis

2. Kaltė ir atgaila literatūroje

Rekomenduojami autoriai: Jonas Biliūnas, Salomėja Nėris

Galimybė naudotis papildomais informacijos šaltiniais

Per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą kandidatai gali naudotis dabartinės lietuvių kalbos žodynu ir dvikalbiais žodynais tautinių mažumų mokomąja kalba.

Kiekvienas kandidatas turi teisę naudotis egzamino patalpoje esančiu nuo interneto tinklo atjungtu kompiuteriu, kuriame patalpinti privalomųjų autorių kūriniai. Kompiuteriu egzamino metu galima pasinaudoti vieną kartą ne ilgiau kaip 20 min arba du kartus ne ilgiau kaip po 10 min.

Viena vertus, ši galimybė suteikia moksleiviui pagalbą, siekiant pasitikrinti reikiamo kūrinio citatą ar autoriaus dėstomas mintis. Kita vertus, mokesleiviui, sumaniusiam pasinaudoti šia galimybe, svarbu tinkamai planuotis savo laiką, pasilikti jo pakankamai užbaigti rašiniui bei perrašyti jį į iš juodraščio į atsakymų lapą.

Egzamino išlaikymo ribos

Per valstybinį brandos egzaminą mokinio rašinys vertinamas 100 taškų. Kaip ir pernai, egzaminui išlaikyti reikia surinkti ne mažiau kaip 30 taškų.

Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys. Egzaminas laikomas neišlaikytu ir tuo atveju, kai rašinys parašomas ne ta tema, kuri duota.

* * *

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiemet vyksta nuo birželio 7 d. iki liepos 2 d.

Pilną pagrindinės sesijos brandos egzaminų tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | Paskelbtas 2021 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | LAMA BPO paskelbė detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com