AACSB yra didžiausias ir prestižiškiausias verslo ir vadybos krypties ugdymo aljansas veikiantis nuo 1916 m. ir apjungiantis akademinę bendruomenę ir verslo organizacijas, kurie prisideda prie aukštos kvalifikacijos specialistų ir ateities lyderių ugdymo.

Geriausiųjų pasaulyje aljansas

AACSB globaliai jungia beveik 900 pirmaujančių verslo mokyklų – narių. Aljansas numato griežtus procesų įgyvendinimo kokybės standartus, o daugiausia dėmesio skiria verslo mokyklos misijos įgyvendinimui ir strateginiam valdymui, studijoms bei ugdymo kokybei, moksliniams tyrimams, studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų sąveikoms bei alumnų ir verslo partnerių įsitraukimui į studijų procesą bei jo tobulinimą.

Aljanso akredituotos institucijos atliepia aukščiausius tarptautinės akademinės bendruomenės standartus studijų ir jų vystymo, mokslo tyrimų, ugdymo kokybės, strateginio valdymo, akademinės bendruomenės įsitraukimo bei poveikio sprendžiant verslui ir visuomenei iškylančius iššūkius srityse.

Reikėtų pažymėti, kad AACSB akredituotos yra tik mažiau nei 6 proc. visų pasaulio šalių geriausių verslo mokyklų, tarp jų daugiausia JAV aukštojo mokslo įstaigų, o akreditavimo procesas vidutiniškai trunka ketverius – penkerius metus.

Jau žengti pirmieji žingsniai

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas (KTU EVF) tapo AACSB nariu dar 2019 metais ir pradėjo kelionę link tarptautiniu mastu pripažinto aukštos reputacijos ekonomikos, verslo ir vadybos kompetencijos centro.

2021 m. gegužę ekspertų vertinimui buvo pateikta išsami pradinė savianalizės ataskaita (angl. Initial self evaluation report), kurioje įvertintas KTU vykdomų verslo, vadybos ir ekonomikos studijų programų atitikimas AACSB standartams.

Atitinkamai KTU laukia dar nemažai etapų, tačiau kiekvienas jų kurs pridėtinę vertę ir turės teigiamą poveikį tiek universiteto studijų kokybei, tiek universiteto kaip švietimo institucijos augimui. KTU universiteto siekis tapti AACSB akredituotų verslo mokyklų tinklo dalimi yra didelis žingsnis ir Lietuvos švietimo bendruomenei bei tarptautinis pripažinimas.

AACSB teikiamas tarptautiniu mastu pripažįstamas sertifikatas yra aukštų tarptautinių kokybės standartų ugdyme sinonimas, tuo pačiu tai įsipareigojimas studentams, akademinei bendruomenei ir verslui.

Išsiskiria itin aukštais standartais

Aljanso standartai yra grįsti verslo mokyklos misijos įgyvendinimu, principais kaip tai padaryti ir orientavimusi į rezultatus bei pasiekimus. Akreditavimo procesas užtikrina nuolatinį dalyvaujančios institucijos tobulėjimą, nes visos AACSB akredituotos verslo mokyklos turi praeiti aiškiai apibrėžtą tarptautinės verslo akademinės bendruomenės daugiapakopį peržiūros ir mentorystės procesą.

Akreditacijos metu verslo mokyklos patvirtina, kad turi pakankamai išteklių, įgaliojimų ir įsipareigojimų, kurie įgalina suteikti studentams ne tik šiandieninius verslo įmonių poreikius atitinkantį, bet ir į ateitį orientuotą verslo, vadybos ar ekonomikos išsilavinimą.

Per kelių metų laikotarpį KTU laukia nemažai etapų, kurių kiekvienas susijęs su siekiu sukurti aukščiausią kokybinį mokymosi standartą, atitinkantį AACSB standartams. Šių standartų įgyvendinimas užtikrins tarptautinę studijų kokybę ir leis paruošti darbo rinkai aukštos kvalifikacijos ir konkurencingus verslo, vadybos ir ekonomikos specialistus.

Bene didžiausia vertė susijusi su KTU, kaip vienos pirmaujančių aukštojo mokslo institucijų šalyje pozicijos bei jos tarptautinio įvaizdžio ir reputacijos kūrimu, bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais stiprinimu, kas tikimasi sukurtų pagrindą dar aktyvesniems studentų mainams ir leistų auginti tarptautinių ekspertų skaičių prioritetinėse studijų ir mokslo srityse.

Teigiami AACSB akreditacijos poveikiai tiesiogiai dera ir su KTU EVF strateginiu tikslu – tapti tarptautiniu ir šalies mastu pripažintu, į tarpdisciplininius ekonomikos, verslo bei vadybos tyrimus ir studijas orientuotu kompetencijos centru, reikšmingai prisidedančiu prie šalies ir regiono ekonomikos bei visuomenės tvaraus vystymosi.

Profesorė Jurgita Sekliuckienė, Strateginių partnerysčių ir tarptautinių akreditacijų projektų vadovė, KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas