Užduotis sprendė Alfa klasės" mokytojai Andrius Gegužis ir Romas Baronas

Norime akcentuoti, kad tai preliminarūs atsakymai, oficialius vertinimus pateiks vertintojai, kuomet vertins kandidatų atsakymų lapus.

* Egzamino užduotys yra čia.

** Moksleivių įspūdžiai po egzamino yra čia

Matematikos VBE atsakymai ir sprendimai

ATSAKYMAI

Pirmoji dalis

1. C

2. D

3. C

4. A

5. A

6. D

7. B

8. C

9. B

10. C

 

Antroji dalis

11.1  12

11.2  15π

11.3  18 kartų

12  Per 6 valandas

13.1  60°

13.2 (BC)  = 1 a   - b  

14.1  1/36

14.2  15/16

15.  23

16.  9

17.  30 decibelų

18  4 - √3

 

Trečioji dalis

* * *

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiemet vyksta nuo birželio 7 d. iki liepos 2 d.

Pilną pagrindinės sesijos brandos egzaminų tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | Paskelbtas 2021 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | LAMA BPO paskelbė detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com