Tai parodė Vyriausybės strateginės analizės centro STRATA surengta 10-12 klasių moksleivių ir jų tėvų apklausa, tai rodo ir praėjusių metų priėmimo duomenys. 

Įžvelgė daugiausiai privalumų

Paprašyti įvertinti universtitetų, kolegijų ir profesinių mokymo įstaigų privalumus ir trūkumus, apklausos dalyviai daugiausia „pliusų“ suteikė universitetinėms studijoms. 

Jos įvertintos kaip patrauklios dėl didelės aktualių, dominančių studijų programų pasiūlos, jose įdomiau mokytis, galima pasiekti geriausių akademinių rezultatų, gerai išplėtota mokymosi aplinka ir studijų infrastruktūra. Tikimasi, kad universitetinės studijos padės įgyvendinti karjeros planus, bus didesnės galimybės susirasti norimą ir gerai apmokamą darbą, nes universitetų absolventus gerai vertina darbdaviai. 

Įvertintos ir silpnosios studijų universitete pusės – dėmesio praktikai stoka, mokamų studijų kaina, didelės pragyvenimo išlaidos. 

Koleginių studijų privalumai, apklausos duomenimis – didesnis dėmesys praktikai ir praktinių įgūdžių lavinimui, gerai išvystyta mokymosi aplinka. Silpnosios pusės – darbdavių požiūris į kolegijų absolventus, bei galimybė pasiekti geriausių akademinių rezultatų. 

Profesinio išsilavinimo privalumas  – jog įdomu mokytis, o trūkumai – nedidelė aktualių ir dominančių mokymosi programų pasiūla, mažesnės galimybės pasiekti geriausių akademinių rezultatų, ne taip gerai išplėtota mokymosi aplinkair infrastruktūra, ribotos gerai apmokamo darbo suradimo galimybės, darbdavių požiūris į profesinio mokymo įstaigų absolventus. 

Įtakingiausi patarėjai – tėvai 

Apklausa taip pat parodė, jog kas dešimtas apklaustas dvyliktokas ir net kas ketvirtas dešimtokas svarstė galimybę studijuoti užsienyje. Apklaustų moksleivių vertinimu, aukštojo mokslo studijos užsienyje išsiskiria prestižu, o užsienio universitetuose įgytas diplomas turi didesnę vertę, negu įgytas Lietuvoje. 

Tiesa, apklausa rengta ikipandeminiu laikotarpiu, tad šiandien šios tendencijos gali būti jau kitokios: užsivėrus palankioms sąlygos studijuoti Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, daugeliui moksleivių teko persvarstyti studijų užsienyje planus. 

Tėvus, globėjus ir kitus artimuosius moksleiviai įvardina įtakingiausiais būsimų studijų ir karjeros patarėjais. Karjeros planavimo specialistai kol kas neturi didesnio autoriteto patariant dėl tolimesnių studijų.

Apklausa taip pat parodė, kad dauguma moksleivių neturi aiškios būsimos karjeros vizijos – kas trečias moksleivis teigėžinantis, kokį darbą norėtų dirbti, kai baigs norimas studijas. Geriau savo ateitį įsivaizdavo tie moksleiviai, kurie teigiamai vertino mokykloje suteiktus profesinio orientavimo patarimus. 

Konkurencija universitetinėse studijose – didesnė

Tais pačiais metais baigusių abiturientų teikiamą ryškią pirmenybę universitetinėms studijoms patvirtina ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti  (LAMA BPO) duomenys. 

Pernai jau pirmojo etapo metu 60 proc. stojančiųjų aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 40 proc. – kolegijų. Pirmojo etapo metu 55 proc. stojančiųjų į universitetus buvo tų pačių metų abiturientai, kolegijų sektoriuje jų mažiau –  32,5 proc.

Praėjusiais metais per abu bendrojo priėmimo etapus studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 20 tūkst. 237 stojantieji, iš – 11 tūkst. 372 – tų metų abiturientai. 

Skyrėsi ir priimtųjų į universitetus ir kolegijas vidutinis konkursinis balas. Sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas pernai buvo gerokai mažesnis nei universitetų sektoriuje. 

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekė 7,56, nefinansuojamose vietose – 6,83. Su kolegijomis sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas buvo 6,03, o nefinansuojamose vietose – 4,72. Kolegijose, kuriose stojamųjų egzaminų nebuvo, vidutiniai balai nesiekė 6 balų, o valstybės nefinansuojamose vietose – ir 5 balų, išskyrus atvejus, kai mokyklos pridėjo papildomų balų už jų nusistatytus rodiklius.

Visiškai tikėtina, kad tokios tendencijos išliks ir šiemet: didžiausia konkurencija bus dėl universitetinių valstybės finansuojamų studijų vietų. 

 

Parengta pagal STRATA ir LAMA BPO inf.