Kas svarbiau: svajonių studijos – ar vf ? 

Prieš pradedant pildyti pageidavimų sąrašą pravartu būti apsisprendus labai svarbiu klausimu: kas svarbiau stojant – gauti kvietimą į konkrečią labiausiai pageidaujamą studijų programą, net jei tektų už ją mokėti,  ar apskritai gauti valstybės finansavimą, tegu ir mažiau pageidaujamoje studijų programoje.

Abiem atvejais prašymo pildymas gali kiek skirtis. Kodėl? 

Stojančiojo prašymą informacinė sistema nagrinėja iš viršaus į apačią ir iš kairės į dešinę.

Kai sistema atranda studijų programą, kurios konkursinio balo pakanka gauti valstybės finansuojamai vietai, prašymas toliau nebenagrinėjamas. Vadinasi, visa, kas svarbiausia, turi būti pirmosiose pozicijose. 

Jei siekiate patekti į savo svajonių studijas – pirmos prašymo vietos ir turi būti skirtos šiems pageidavimams: iš pradžių – valstybės finansuojamai vietai (vf) , po to, jei svarbi tik ši studijų programa – nefinansuojamai vietai (vnf). Kai kurios studijų programos dėstomos keliose aukštosiose mokyklose, keliuose miestuose, todėl prioritetus reikėtų dėlioti nuo labiausiai iki mažiausiai norimo. 

Sakoma, kad gerai panaršius programų pasiūlą, įmanoma visus devynis pageidavimus surašyti taip, kad jie būtų susiję su konkrečiomis norimomis studijomis  tegu skirtinguose miestuose, ar ne visada nuolatine forma: juk kai kurios programos vyksta ir ištęstine forma (tai trunka ilgiau), tad verta būti apmąsčius ir tokį pasirinkimą. 

Ką verta žymėti tolesniuose pageidavimuose? Jei tinka ir yra pasirinkimas – galbūt tos pačios krypčių grupės panašias studijas, vf vietą? Verta pasidomėti, ką siūlo viena ar kita konkreti aukštoji mokykla: neretai tame pačiame fakultete dėstomos studijų programos yra giminingos, turi bendrą kamieną".

Dar verta peržiūrėti ir kai kurias gretimos, panašios krypčių grupės universitetines studijų programas, ir pažymėti tas, kurios būtų arčiausiai širdies (pvz., matematikos mokslai /Informatikos mokslai/Inžinerijos mokslai; arba – Gyvybės mokslai/Technologijų mokslai; ir pan.)

Nesėkmės atveju, jei pirmajam pasirinkimui konkursinio balo nepakaktų, tai būtų alternatyva siekti valstybės finansavimo – su sąlyga, jei atitinka tai studijų programai išlaikyti mokomųjų dalykų VBE. 

Dalykus, iš kurių skaičiuojamas konkursinis balas vf studijų vietai, rasite čia: 

https://bakalauras.lamabpo.lt/konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas-2/

Krypčių grupių sąrašą galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9

(2 priedas)

 64,2 proc. prašymų pageidavimai praėjusiais metais buvo  vienos studijų srities  tai rodo LAMA BPO duomenys. Įstojusių pagal aukščiausiu prioritetu nurodytą pageidavimą skaičius aukštosiose mokyklose svyruoja nuo 100 iki 29 proc. (14 pav.). Stojantieji sunkiau nuspėja savo galimybes, kai konkursai itin dideli (LSMU), o neretai stojantieji kai kurias aukštąsias mokyklas prašymuose numato kaip atsarginį variantą.

Jei svarbiau gauti finansavimą studijoms 

Jei aktualu įstoti būtent į valstybės finansuojamas studijas, tokiu atveju prašyme  tiesiog reikėtų surašyti visas vf programas iš eilės – nuo labiausiai iki mažiausiai pageidaujamos. Kaip matyti iš aukščiau pateiktos schemos, didžioji dalis stojančiųjų renkasi tos pačios srities programas. 

Vis dėlto vertėtų ir apsidrausti: jei jau nutiktų taip, kad nebūtų pakvietimo nė į vieną iš šių studijų programų – gal vertėtų įrašyti ištęstines studijas, jei tokios yra? Taip pat  vertėtų rasti artimų sau programų iš kitų krypčių gruopių.

Jei konkursinio balo nepakaktų nuolatinėms studijoms, ištęstinės būtų atsarginė išeitis – be to, neretai iš jų įmanoma pereiti į nuolatines studijas – nors šitai vis dėlto pravartu pasitikslinti aukštosios mokyklos Priėmimo komisijoje.  

O jau visai gale dėl viso pikto galima įrašyti ir vnf programą: kai kuriose programose galima pretenduoti į studijų stipendiją (vnf/st).

Iš viso pagrindinio priėmimo etape prašyme priimti studijuoti galima įrašyti nuo vieno iki devynių pasirinkimų, papildomame etape – nuo  vieno iki šešių.

Kaip vyksta valstybės finansuojamų vietų „dalybos“ ?

Sistema visus stojančiuosius toje krypčių grupėje išrikiuoja į  konkursinę eilę, ir, atsižvelgdama į prašyme surašytus prioritetus, atskirai tikrina, ar turimo konkursinio balo pakanka valstybės finansuojamai vietai. 

Jei studijų krypčių grupei numatytos lėšos išdalijamos esantiems aukščiau eilėje, braukiamas brūkšnys, turintys žemesnį konkursinį balą finansuojamos vietos nebegauna, o sistema pereina nagrinėti stojančiojo prašyme tolesniu pasirinkimu įrašytos studijų programos. 

Jei ši studijų programa yra iš jau kitos krypčių grupės – bus sudaryta kita konkursinė eilė, vėl dalijamos lėšos ir tikrinama, ar stojančiojo konkursinio balo pakanka, ir taip – kol randama vieta, kurioje gaunamas kvietimas. 

Jei kvietimas gaunamas, toliau prašyme įrašytos pozicijos į valstybės finansuojamas vietas iš viso nebenagrinėjamos.

Skirtingos krypčių grupės – programos ne tokios pačios

Kaip nereikėtų pildyti stojamojo prašymo? Tarkime, stojate į ekonomiką – ir iš eilės prašyme surašote vf ekonomikos studijų programas visose aukštosiose Lietuvos mokyklose, kur tiktai tokios studijų programos yra.

Kodėl tai rizikinga? Jei pirmuoju pasirinkimu negausite ekonomikos vf  vietos  – jos negausite visai, nes pretendavote vien į studijų programas, finansuojamas iš to paties krepšelio.

Todėl antru pageidavimu galima įrašyti panašios jus dominančios srities, bet kitos studijų krypčių grupės programą, finansuojamą iš kito „krepšelio“: jei vienoje krypčių grupėje konkursinio balo ir lėšų vf vietai nepakaks – gal kitos krypčių grupės konkursinė eilė bus sėkmingesnė? 

Svarbu: skirtingose krypčių grupėse nevertėtų tikėtis rasti tokios pačios studijų programos, kuri rašoma pirmuoju pageidavimu. 

Studijų krypčių grupėse yra ne dubliai –  tai visai kiti pasirinkimai, kitokios studijos, tad reikia suprasti: skirtingas finansavimas palengvina konkurenciją toje studijų krypčių grupėje. 

Kad būtų aiškiau, verta prisiminti, kad krypčių grupių anksčiau buvo mažiau, ir tada nutikdavo taip, kad pretenduojantiems į mažiau populiarias programas tekdavo dėl vf vietų konkuruoti tokiame pačiame lyggyje, tokiais pat aukštais balais, tarsi būtų stoję į pačią populiariausią tos krypčių grupės programą. Grupes išskaidžius į smulkesnes, konkurencija tapo tolygesnė.

Fantazuoti apie perstojimus neverta: yra taisyklės

Neretai pasitaiko, kad pasibaigus pagrindiniam priėmimo etapui, negavusieji pakvietimo į norimas studijas bando fantazuoti ir ieškoti įvairių trumpesnių kelių: o gal?... 

Neva, jei papildomo priėmimo metu stosią ne į universitetines, o į panašias kolegines studijas – tai po pirmų metų galėsią perstoti išsyk į tas norimas universitetines studijas, antrą kursą, gal net ir be jokio konkurso! (Ne). Arba pirmam semestrui stosią į bet kokią kitokią programą, kur konkursas mažesnis - ir tais pačiais metais pakeisią programą į tą, kur iš pat pradžių norėjo (Ne).

Tokių „kombinuotų“ studijų nėra, be apribojimų „lakstyti“ po universitetus, fakultetus ir skirtingų krypčių grupių studijų programas negalima. Lygiai taip pat neverta fantazuoti apie tai, kad truputį pasimokius vf bakalauro studijose, galima išsyk „peršokti“ į kitos aukštosios mokyklos vientisąsias studijas, vf vietą, „prisidurti“ kreditų, kiek trūksta  – ir baigti studijas turint magistro laipsnį. 

Įstojus studijų programą galima keisti tik ne anksčiau kaip be akademinių skolų baigus pirmąjį studijų semestrą – ir dažniausiai tik toje pačioje krypčių grupėje. Tai yra, įstojus į, tarkime, akušeriją, pakeisti studijas į, tarkime, mediciną negalima - nei po pirmo semestro, nei paskui.

Be to, daugiau nei pusę studijų programos mokęsi vf studijų vietoje, ir sumanę perstoti į kitas studijas, prarastumėte teisę į vf vietą. 

Tačiau baigusiems kolegijas ir siekiantiems universitetinio išsilavinimo, ar siekiantiems kitos krypčių grupės magistro laipsnio, ar norintiems įgyti kitą bakalauro laipsnį universitetai organizuoja papildomąsias, pokolegines ar podiplomines studijas - su visai atskiromis priėmimo taisyklėmis, datomis ir tvarka.

Štai todėl, užuot bergždžiai fantazavus ir kėlus sau nerealių lūkesčių, dabar vertėtų itin atidžiai išsinagrinėti atskirų aukštųjų mokyklų priėmimo reikalavimus ir atsakingai sudėlioti programų eiliškumą prašyme. Ir - kantriai laukti likusių VBE rezultatų.