Biologijos, geografijos, prancūzų bei vokiečių kalbų egzaminams išlaikyti reikėjo surinkti 16 taškų iš 100 galimų.

Atsižvelgiant į kiekviename egzamine surinktų taškų vidurkį, matyti, kad rezultatai labai artimi praėjusių metų egzaminų vertinimams. Taip pat pastebėta, kad beveik visų egzaminų rezultatai koreliuoja su mokinių metiniais vertinimais.

"Tai greičiausiai lėmė, jog į egzaminų centrus šiais metais galėjo ateiti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas“, – sako NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius Vidmantas Jurgaitis.

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 5582 kandidatai. Egzaminą išlaikė 97,2 proc. (pernai – 97,7 proc.) kandidatų. 100 balų įvertinimą gavo 2,8 proc. kandidatų (pernai – 1,5 proc.).

Pasak V. Jurgaičio, šių metų biologijos egzamino rezultatai pagal aukščiausią įvertinimą gavusių abiturientų skaičių yra geriausi per pastaruosius kelerius metus.

Geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė 2842 kandidatai. Egzaminą išlaikė 98 proc. (pernai – 99 proc.) kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo 0,5 proc. kandidatų (pernai – 1 proc.).

„Geografijos egzamino vertintojams teko nelengvas uždavinys, nes egzamine buvo geografinį mąstymą tikrinančių užduočių. Tačiau rezultatai rodo, kad pasirinkusieji laikyti šį egzaminą buvo gerai pasiruošę“, – teigia NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius.

Prancūzų ir vokiečių kalbų valstybinius brandos egzaminus išlaikė visi kandidatai, tačiau šimto balų įvertinimą gavo mažiau kandidatų nei praėjusiais metais. Prancūzų kalbos egzaminą laikė 15 kandidatų.

Šimto balų įvertinimą gavo 2 kandidatai (13,3 proc. laikiusiųjų). Vokiečių kalbos egzaminą laikė 44 kandidatai. Šimto balų įvertinimą gavo 6 kandidatai (13,6 proc. laikiusiųjų).

Po rezultatų paskelbimo per dvi darbo dienas mokiniai gali pateikti apeliacijas savo mokyklos vadovui.

Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.

Visos apeliacijos bus išnagrinėtos iki rugpjūčio 3 dienos. Iki liepos 16 d. planuojama paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatus, kitų egzaminų rezultatai bus žinomi vėliausiai iki liepos 23 d.

Nacionalinės švietimo agentūros informacija

Vėl metas išbandyti Kur stoti skaičiuoklę

Dabar, kai jau paaiškėjo kai kurie jūsų laikytų VBE rezultatai – vėl metas „pasimatuoti“ norimas studijų programas. 

Suveskite atnaujintus rezultatus į Kur stoti konkursinio balo skaičiuoklę – ir pasitikrinkite, kaip arti esate iki svajonių studijų. Tai – proga apgalvoti ir planą B.