Universitetuose populiariausios - teisės, ekonomikos ir programų sistemų studijos

Populiariausių studijų programų dešimtukas 2020 m., lyginant su ankstesniais metais, pakito nedaug. Universitetų visų finansavimo formų dešimtuke pirmųjų pozicijų neapleido Teisė Vilniaus universitete ir Medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Populiariausiųjų dešimtuke buvo net 5 Vilniaus universiteto studijų programos: Teisė, Ekonomika, Medicina, Politikos mokslai bei Tarptautinis verslas. Dvi dešimtuko vietos atiteko Vilniaus Gedimino Technikos universiteto programoms – Kūrybinių industrijų bei Pramogų industrijų. Dar tris vietas užėmė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos, Kauno technologijos universiteto Programų sistemų bei Mykolo Romerio universiteto Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programos.

Valstybės finansuojamų vietų universitetinių studijų vienuoliktuke taip pat atsidūrė ir Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos bei LSMU Veterinarinės medicinos studijų programos.

Kolegijų programų favoritai – teisė, kosmetologija, slauga

Kolegijų sektoriuje pagal visas finansavimo formas 6 pozicijas dešimtuke užėmė Socialinių mokslų kolegija, 4 – Vilniaus kolegija. Pirmoji vieta atiteko Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo programai, antroji – Socialinių mokslų kolegijos Estetinės kosmetologijos, trečioji – Vilniaus kolegijos Bendrosios praktikos slaugos programoms.

Į kolegijų sektoriaus populiariausiųjų dešimtuką valstybės finansuojamose studijų vietose pateko ir dvi Kauno kolegijos programos (Logistika ir Bendrosios praktikos slauga), Automobilių techninio eksploatavimo studijų programa Kauno technikos kolegijoje bei Grafikos dizainas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.

Pilną didžiausią studentų skaičių 2020-aisiais surinkusių studijų programų sąrašą galite rasti čia:

 2020 m. populiariausios studijų programos – LAMA BPO

Įstojusiųjų konkursiniai balai

Kai kurių aukštųjų mokyklų interneto svetainėse skelbiami mažiausi kviečiamųjų studijuoti atitinkamose studijų programose konkursiniai balai.

Pavyzdžiui, pernai paskutiniojo pakviesto studijuoti VU Teisės programoje kandidato, pretendavusio į valstybės finansuojamą (VF) vietą konkursinis balas buvo 6,41, į valstybės nefinansuojamą (VNF) – 5,4. 2019-iais metais šie rodikliai buvo atitinkamai 7,22 į VF vietą bei 5,66 į mokamą vietą.

Stojančiųjų į VU Ekonomikos programą mažiausias konkursinis balas buvo 5,49 į VF vietą bei 6,01 į VNF vietą. Užpernai atitinkami rodikliai buvo ženkliai aukštesni. Mažiausi konkursiniai 2019-aisiais priimtų kandidatų mažiausi konkursiniai balai buvo atitinkamai 7,44 į VF ir 5,44 į VNF vietas.

Tuo tarpu stojančiųjų į Mediciną konkursiniai balai per pastaruosius dvejus metus pakito nedaug.

VU paskutiniųjų priimtų į Medicinos studijų programą konkursiniai balai siekė 9,19 į VF bei 9,03 į VNF vietas. 2019-aisiais šie rodikliai buvo atitinkamai 9,23 bei 8,66.

Stojančiųjų į Medicinos studijas LSMU mažiausi konkursiniai balai 2020-aisiais buvo 9,14 į VF bei 7,36 į VNF vietas. 2019-aisiais šie rodikliai buvo atitinkamai – 9,2 ir 7,97.

Vilniaus kolegija savo interneto svetainėje pateikia ne tik paskutiniojo, bet ir pirmojo pakviesto studijuoti konkrečioje studijų programoje konkursinius balus. Tai leidžia matyti ne tik minimalų priimtojo balą, bet ir jo skirtumą nuo maksimalaus (įstojusiojo pirmuoju numeriu) konkursinio balo. Taip pat išskiriami nuolatinių bei ištęstinių studijų studentų konkursiniai balai.

Pavyzdžiui, populiariausia kolegijų studijų studijų programa pernai buvo Vilniaus kolegijoje dėstomas Tarptautinis verslas. Į nuolatinių studijų valstybės finansuojamą vietą pernai pirmojo priimtojo konkursinis balas buvo 9,26, paskutiniojo – 4,35, į mokamą atitinkamai – 6,47 ir 4,34 balo. Palyginimui  2019 m. į VF nuolatines studijas pirmojo priimtojo konkursinis balas buvo 7,24, paskutiniojo – 4,64, į mokamą vietą atitinkamai – 6,17 ir 4,33.

Konkursiniai balai kinta, tačiau orientuotis padeda

Svarbu atkreipti dėmesį, kad konkursiniai balai yra informacinio pobūdžio rodiklis. Jie kinta kiekvienais metais, priklausomai nuo stojančiųjų skaičiaus, jų individualių konkursinių balų bei į programą priimamų studentų skaičiaus.

Visgi, apžvelgiant kai kurių specialybių konkursinių balų istoriją, tam tikros paklaidos ribose orientuotis galima. Ši informacija ypač pravarti, pasirinkusiems konkrečią specialybę, tačiau dvejojantiems, į kurią aukštąją mokyklą stoti.

Lygindami tų pačių metų stojančiųjų konkursinius balus į tą pačią specialybę skirtingose aukštosiose mokyklose, galite matyti, kurios mokymo įstaigos yra populiaresnės, į kurias yra lengviau ar sunkiau įstoti bei pagal tai įvertinti savo galimybes, persvarstyti pasirinkimus.

Kai kuriose studijų programose konkursiniai balai skirtingais metais svyruoja nežymiai. Tokiais atvejais labiau tikėtina, kad ir šiemet jie stipriai nesikeis.

Informacijos apie ankstesniais metais įstojusiųjų konkursinius balus ieškokite aukštųjų mokyklų interneto svetainėse.

Prašymus studijuoti LAMA BPO sistemoje teikti bei savo pasirinkimus keisti galima iki rugpjūčio 5 d. 12 val.

* * *

Detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas grafiką rasite čia:

Kur stoti | LAMA BPO paskelbė detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį

“Kur stoti” konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia:

https://www.kurstoti.lt/kbs#

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com