Naujaisiais metais stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas laukia keletas naujovių. Suderinus su Švietimo ir mokslo ministerija buvo patvirtintos naujos stojamosios studijų įmokos bei bendras pageidavimų skaičius.

Pagrindinės naujovės susijusios su tikslu skatinti aukštąjį mokslas rinktis labiausiai motyvuotus abiturientus. Tuo būdu bendras galimas pageidavimų skaičius sumažintas iki 12.  Iki šiol stojantieji prašyme galėjo nurodyti maksimaliai 20 pageidavimų.

„Galimų pasirinkimų skaičiaus mažinimas renkantis studijas aukštojoje mokykloje – logiškas ir būtinas žingsnis. Šiandien turime situaciją, kuomet studentais siekiantys tapti moksleiviai privalo gebėti tinkamai išskirti prioritetus, bet ne įstoti į aukštąją mokyklą netyčia, t.y. tik todėl, kad „nebuvo ką daugiau rašyti“.

Pokyčiai priėmimo sistemoje turėtų inspiruoti adekvačius pokyčius profesinio orientavimo bei karjeros planavimo srityse. Būtina sukurti įrankius, kurie įgalintų moksleivius laiku ir  tinkamai apsispręsti dėl savo ateities kelio“, - teigia Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Jonas Okunis.

Pagal naująją sistemą pateikiant 1 pageidavimą, stojantysis turės mokėti 80 Lt stojamąją studijų įmoką, pateikiant nuo 2 iki 12 pageidavimų, nepriklausomai nuo to, kada jie pateikti - 170 Lt.

Pokyčiai stojančiųjų priėmimo sistemoje numatyti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti patvirtintose Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrosiose nuostatose.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas taisyklių bendrosiomis nuostatomis vadovaujasi 19 aukštųjų mokyklų, dalyvaujančių bendrajame priėmime (visi 15 valstybinių universitetų, 2 nevalstybiniai (ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla), 1 valstybinė kolegija (Vilniaus kolegija) ir 1 nevalstybinė kolegija (Vilniaus teisės ir verslo kolegija).

Primename, kad praeitų metų vasaros pabaigoje pristatytoje LSS pozicijoje dėl aukštojo mokslo reformos taip pat įtvirtintas pageidavimas keisti priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką taip, kad ji skatintų būsimų studentų pasirinkimo motyvaciją.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos bei LSS informaciją.