Tai inovatyvus tyrimas Baltijos jūros regione, o rezultatai bus svarbūs nykstančių jūros paukščių rūšių apsaugai. Sunkiųjų metalų koncentracijų analizė plunksnose atskleidžia, kokius elementus plunksnų augimo laikotarpiu sukaupė paukščiai. Žinant, kad tiriami jūros paukščiai plunksnas augino Baltijos jūroje ir Arktyje, sužinosime, koks šių vandens ekosistemų užterštumo lygis.

Projekte pageidaujantys dalyvauti moksleiviai gali registruotis iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. 12 val. atsakydami į keletą atrankinių klausimų: https://forms.gle/6pgdNYKX24stebzU9

Atrinkti moksleiviai stažuosis Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute, įsijungs į tyrimus ir taps mokslinio projekto dalyviais. Jie susipažins su darbu instituto laboratorijose, metalų nustatymo metodika, naudojamais instrumentais ir tiriamaisiais objektais.

Moksleivių tikslas projekte -  bendradarbiaujant su kitais projekto dalyviais surinkti informacijos apie Baltijos jūros ir Arkties ekosistemose esančius sunkiuosius metalus ir jų plitimo kelius, taip pat analizuoti, kokią grėsmę didesnės metalų koncentracijos sukelia tiriamosioms Baltijos jūros ir Arkties ekosistemoms. Moksleiviai turės galimybę dalyvauti nacionalinėje jūros mokslų ir technologijų konferencijoje ,,Jūros ir krantų tyrimai”, kuri planuojama 2021 m. spalio mėnesį Klaipėdoje.

Projekto veiklos remiamos Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondo

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el.paštu: veronika.biveinyte@apc.ku.lt .