Papildomi kvietimai studijuoti aukštosiose mokyklose

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 1 244 asmenys (2020 m. – 1 410): į universitetus – 572 (2020 m. – 838), į kolegijas – 672 (2020 m. – 572). Daugiausia stojančiųjų pakviesti sudaryti studijų sutartis su Vilniaus universitetu (221), kolegijų sektoriuje – su Vilniaus kolegija (193).

Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 1 807 (2020 m. – 1 870) stojantieji: į universitetus – 526 (2020 m. – 592), į kolegijas – 1 281 (2020 m. –  1 278). Daugiausia tokių studijų sutarčių kviečiama sudaryti su Vilniaus universitetu (148) ir su Socialinių mokslų kolegija (350).

Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo dar 177 stojantieji (2020 m. – 159). Studijuoti menų krypčių studijų programas pakviesta 113 asmenų (2020 m. – 121). Sudaryti studijų sutarčių pakviesti 1 378 šių metų abiturientai (2020 m. – 1 277), iš jų į valstybės finansuojamas vietas – 567 (2020 m. – 416).

Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros. Kvietimus gavusių stojančiųjų patogumui suteikiama galimybė sutartis sudaryti tiek elektroniniu būdu – nuo rugpjūčio 20 d. 15 val. iki 23 d., tiek atvykus į aukštąją mokyklą – nuo rugpjūčio 21 d. 8 val. iki 23 dienos.

Startuoja papildomas priėmimas į profesines mokyklas

Iki rugpjūčio 25 d. vyksta papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Stojantieji skatinami rinktis darbo rinkoje paklausias informacijos ir ryšio technologijos, gamybos ir perdirbimo, inžinerijos sritis.

„Profesinės mokyklos – puikus pasirinkimas norintiems per ganėtinai trumpą laiką įgyti darbo rinkai patrauklią profesinę kvalifikaciją, tad stojančiuosius raginame pasinaudoti papildomo priėmimo galimybėmis.  Ypač kviečiame rinktis informacijos ir ryšio technologijos, gamybos ir perdirbimo, inžinerijos sritis, šių specialistų poreikis darbo rinkoje dabar yra ir ateityje išliks didelis“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Profesinės kvalifikacijos šiemet sieks 15,5 tūkt. asmenų

Pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) laikotarpiu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 15 685 sutartis, 15 553 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose. Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 10 633 jau turi vidurinį išsilavinimą, o 5 052 jo dar nėra įgiję. Šių metų abiturientų priimta 1 676, šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 322.

Daugiausia sutarčių sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (3725), Paslaugų asmenims (2 744), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose (1 810).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (1 432). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 505, Šiaulių profesinio rengimo centre – 471 asmuo. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (368), taip pat Paramediko (336), Automobilių mechaniko (313) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (311) modulinės profesinio mokymo programos.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (434), Šiaulių profesinio rengimo centru (298) ir Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (245). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (732), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 524 moksleiviai, o Virėjo – 292.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius sudarė 374 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (174). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 113, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 44 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (56), Šiaulių profesinio rengimo centre (43), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (34). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimo, nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.

* * *

Papildomo priėmimo kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 dieną. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 dienomis.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesines mokyklas: https://profesinis.lamabpo.lt.

* * *

Parengta pagal LAMA BPO bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją.