Jos magistro baigiamasis darbas „Neapykantos kurstymo kvalifikavimas tarptautinėje ir nacionalinėje praktikoje“ (vadovas doc. dr. Laurynas Biekša) laimėjo pirmąją vietą šiame kasmetiniame geriausių magistro darbų konkurse. Taip pat buvo įvertintas ir MRU studentės Jolantos Mažulytės magistro baigiamojo darbo „Papildomų darbų pagal rangos sutartį apmokėjimo teisiniai aspektai“ (vadovas prof. dr. Vaidas Jurkevičius) išradingas pristatymas.

Sveikindama konkurso dalyvius MRU Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė pabrėžė konkurso svarbą, nes Lietuvos aukščiausiojo teismo bendradarbiavimas su universitetais būtent tokia forma yra itin naudingas, praktikams suteikiantis naujų įžvalgų, o universitetus skatinantis atliepti aktualiausius nūdienos teisinius iššūkius įtraukiant į jų tyrinėjimą jaunus žmonės. Linkėdama konkurso dalyviams būti naujų žinių ir požiūrių ambasadoriais ir toliau plėtoti aktualias temas mokslinėje ar praktinėje teisininko veikloje, dekanė kartu kvietė imtis didesnės atsakomybės ir net pareigos kalbėti apie teisės viršenybę, žmogaus teises ir žmogaus orumą nūdienos kontekste. Ji išreiškė lūkestį, kad tyrimų autoriai, daugiau nei kiti šiuo metu išanalizavę temas, itin aktualias mūsų valstybėje, visuomenėje šiandien, ir plačiau skleis nešališką ir mokslu pagrįstą informaciją visuomenei tuo prisidedant prie šių iššūkių geresnio supratimo ir sprendimo.

Geriausių 2021 metų teisės magistro darbų konkurse iš viso dalyvavo 5 Mykolo Romerio Universiteto darbų autoriai: Klaudijos Kačerginaitės darbas „Neapykantos kurstymo kvalifikavimas tarptautinėje ir nacionalinėje praktikoje“ (vadovas: Doc. dr. Laurynas Biekša); Jolantos Mažulytės darbas „Papildomų darbų pagal rangos sutartį apmokėjimo teisiniai aspektai“ (vadovas: Prof. dr. Vaidas Jurkevičius); Dovydo Kelecko darbas „Mediacijos konfidencialumo principo taikymo problemos“ (vadovas: Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė); Aušros Girtaitės-Mikalajūnienės darbas „Kosmoso ištekliai kaip tarptautinės teisės reguliavimo objektas“ (vadovas: Prof. dr. Regina Valutytė); Ingridos Nausėdaitės darbas „Nuosavybės teisės ribojimai dėl viešojo intereso“ (vadovas: Doc. dr. Evaldas Klimas).

Baigiamuosius studentų darbus vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir universitetų atstovų.