Mykolo Romerio universitetas yra pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvoje tapusi programos „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų organizatore. 2020 m. rugsėjo pabaigoje buvo patvirtinta, kad Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) skyrė finansavimą „Erasmus Mundus“ jungtinių magistro studijų projektui, kurio koordinatorius yra Mykolo Romerio universitetas. „Erasmus Mundus“ programa finansuoja aukšto lygio jungtines magistrantūros studijų programas, kurias įgyvendina tarptautinis įvairių šalių mokslo ir studijų institucijų konsorciumas. 

ESWOCHY programą vykdo į konsorciumą susibūrę universitetai: Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), Rygos Stradinio universitetas (Latvija), Ružomberoko Katalikiškasis universitetas (Slovakija) ir Lisabonos Universitetas Institutas (Portugalija). 

Programos tikslas – ugdyti aukštos asmeninės ir profesinės socialinio darbo kompetencijos specialistus, gebančius būti lyderiais dirbant tarptautiniu ir tarpkultūriniu lygmeniu su vaikais ir jaunimu bei atliekant  lyginamuosius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo situaciją ir iššūkius. 

Programos turinys (dalykai) apima svarbiausias socialinio darbo su vaikais ir jaunimu sritis, jungiančias socialinio darbo mikro, mezo ir makro lygmenis. Kiekvieną dalyką bendrai dėsto bent du dėstytojai iš konsorciumo universitetų, kurie, be to, kartu organizuoja konferencijas ir kitus mokslinius renginius, rengia bendras publikacijas. Dalijimasis idėjomis, diskusijos profesinėje srityje, studijų valdymas kartu su kolegų komanda iš keturių skirtingų universitetų suteikia patirties, kurios neįmanoma įgyti įgyvendinimo studijų atskirai, o tai, savo ruožtu, prisideda prie Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumo ir konkurencingumo didinimo.

Mykolo Romerio universitetas – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. Universitete studijuoja apie 6300 studentų ir klausytojų.
 
Daugiau naujienų - www.mruni.eu