Apklausa parodė, kad dažniausiai korepetitorių paslaugomis naudojosi sostinės dvyliktokai: papildomai mokėsi kas antras (47 proc.). Kitose vietovėse korepetitorių paslaugos šiek tiek mažiau populiarios – jomis naudojosi du iš penkių dvyliktokų.

Beje, pastebima, jog korepetitoriaus paslaugomis dažniau naudojasi tie moksleiviai, kurie savo mokymąsi apibūdina kaip sistemingą ir atsakingą. Taip pat kur kas dažniau korepetitorių paslaugomis naudojasi gerai (7-7 balai – 38 proc.) ir labai gerai (9-10 balų – 50 proc.) besimokantys dvyliktokai.

Apklausos rezultatai atskleidžia, kad vaikai, kurie savo šeimos finansinę padėtį apibūdina kaip pasiturinčią, dažniau naudojasi korepetitorių paslaugomis. 

Mažiau pasiturinčių šeimų atžalos papildomo mokymosi galimybėmis naudojasi rečiau. Šiek tiek daugiau nei trečdalis moksleivių iš ekonomiškai silpnesnių šeimų galėjo pasinaudoti korepetitoriaus paslaugomis, nepaisant to, kad korepetitoriaus poreikį išreiškė panašus skaičius moksleivių abiejose grupėse.

Skiriasi ir dalykų, kuriuos papildomai mokosi skirtingo socioekonominio statuso šeimų vaikai, skaičius. Tyrimas atskleidžia, kad moksleiviai iš mažiau pasiturinčių šeimų dažniausiai papildomai mokosi vieną dalyką, o labiau pasiturintys jų bendramoksliai samdo 2 ir daugiau korepetitorių. Tris ir daugiau dalykų papildomai mokosi daugiau nei penktadalis moksleivių iš pasiturinčių šeimų ir vos 5 proc. vaikų iš finansiškai labiau pažeidžiamos aplinkos.

Tikėtina, kad geresnės galimybės artėjant mokyklos baigimui naudotis korepetitorių paslaugomis prisideda prie žinių atotrūkio didinimo, kuris vėliau atsispindi egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatuose. Galiausiai turime situaciją, kai žemo socioekonominio statuso moksleiviai dvigubai rečiau nei likusieji išlaiko būtinus egzaminus siekiant gauti valstybės finansavimą studijoms ir dvigubai rečiau įstoja į aukštąsias mokyklas

Net 44 proc. moksleivių, besinaudojančių korepetitorių paslaugomis, ir tiek pat mokytojų mano, kad mokiniai per pamokas nepajėgia įsisavinti mokomojo dalyko. Trečdalis korepetitorių paslaugomis besinaudojančių moksleivių tai daro, nes mano, kad jų turimi mokytojai prastai išaiškina dalyko turinį.

Panaršę internete, aptikome, jog šiais mokslo metais už akademinę valandą matematikos pamokos korepetitoriai prašo vidutiniškai 10-20 eurų, lietuvių kalbos 8-25 eurų, anglų kalbos – 10-30 eurų, istorijos – 8-11 eurų. 

Parengta pagal MOSTA (STRATA) informaciją