Jau 2020 m. didesnė tais pačiais metais vidurinį ugdymą baigusių abiturientų dalis įstojo studijuoti Lietuvoje (Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenimis, 2020 m. – 52,7 proc., 2019 m. – 51,8 proc.). 

Palyginus su 2019 m., mažėjo reikalavimai valstybės finansavimą studijoms siekiantiems gauti abiturientams, tai galėjo turėti įtakos pasirinkimui studijuoti iškart po mokyklos baigimo. 

Kita vertus, 2020 m. matematikos valstybinis brandos egzaminas, kurį išlaikė kur kas mažesnė abiturientų dalis nei ankstesniais metais, sumažino abiturientų, atitinkančių stojimo reikalavimus, skaičių.

COVID-19 pandemijos įtaka studijų Lietuvoje patrauklumui galėjo būti nevienareikšmiška. 

Viena vertus, šiuo laikotarpiu padidėjo neapibrėžtumas dėl gaunamų pajamų, tai galėjo paveikti šeimos ir pačių studijuojančiųjų finansines galimybes padengti su studijomis susijusius bei kitus pragyvenimo kaštus. 

Kita vertus, studijos yra stabilesnis, ilgesnio laikotarpio pasirinkimas, suteikiantis socialinio draudimo garantijų bei galimybes gauti stipendiją ir bendrabutį.

Taip pat prie iškart po mokyklos baigimo įstojusiųjų skaičiaus augimo galėjo prisidėti ir suprastėjusios sąlygos išvykti studijuoti į užsienį – situacijos neapibrėžtumas lemia, jog sugrįžti pas artimuosius gali būti sudėtingiau ir tai pavyks padaryti rečiau. 

Dėl to ypač galėjo sumažėti studijų patrauklumas tose valstybėse, iš kurių prieš pandemiją sugrįžti buvo galima gana dažnai ir nebrangiai. Viena iš svarbių studijų užsienyje krypčių – Jungtinė Karalystė – taip pat prarado dalį patrauklumo dėl pasitraukimo iš ES: sumažėjo ir mobilumo, ir studijų finansavimo galimybės. 

Pastebima, jog labiausiai COVID-19 pandemijos laikotarpiu sumažėjo būtent jaunimo emigracijos mastai. Gali būti, jog ilgainiui, gerėjant epidemiologinei situacijai, anksčiau planavę studijuoti užsienyje asmenys išvyks, tačiau tikėtina, jog keisis išvykimo kryptys.

Ką visa tai reiškia jums? Tai, jog sąlygos įstoti į aukštąją mokyklą, į valstybės finansuojamą (vf) vietą „kovidiniais“ metais – ganėtinai palankios. Štai 2020 m. buvo smarkiai padidintas vf vietų skaičius, 2021m. – į kai kurias vf studijas viliota nemenkomis stipendijomis. Šiemet į aukštąsias mokyklas priimta net 200 daugiau baigusiųjų mokyklas tais pačiais metais. 

 

Jei jie galėjo – įstengsite ir jūs. Bet pasirengti, žinoma, reikia. 

Parengta pagal STRATA informaciją