Lietuvos verslo kolegija didina socialinių partnerių skaičių. Socialinis bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas per taikomųjų tyrimų veiklą, studentų praktikas bei kitais aspektais. Tikimės abipusiai naudingo bendradarbiavimo.