Universitetas ar kolegija? Pirmojo etapo metu, kaip ir 2020 m., 60 proc. stojančiųjų aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 40 proc. – kolegijų. Pirmojo etapo metu 63,5 proc. stojančiųjų į universitetus buvo tų pačių metų abiturientai, kolegijų sektoriuje jų mažiau – tik 33 proc.

 
Pagrindinės sritys Tiek universitetų, tiek kolegijų sektoriuose trauka į atskiras švietimo sritis kinta. Universitetuose stojančiųjų trauka į socialinius mokslus, žurnalistiką ir informaciją nuo 2016 m. vėl didėja, kolegijų sektoriuje stabilizavosi. 

Daugėja ir besirenkančių verslo, administravimo ir teisės mokslus universitetuose, kolegijose – atvirkščiai. Stojančiųjų į su informacinėmis technologijomis, matematika susijusias studijas universitetuose trauka praktiškai išliko ta pati kaip pernai – apie 6,8 proc., kolegijose pasiekė 5 proc. Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės srities stojančiųjų pageidavimų palaipsniui mažėja – universitetuose 2021 m. jų buvo 17,8 proc., kolegijose – paaugo iki apie 27,6 proc. 

Padidėjo trauka į inžinerijos, gamybos ir statybos sritį, universitetuose – iki 12 proc., kolegijose – iki 18,4 proc. 

Pagrindinės kryptys Analogiški pokyčiai stebimi ir pagal studijų krypčių grupes. Universitetų sektoriuje populiariausia socialinių mokslų studijų krypčių grupė, kolegijų – verslo ir viešosios vadybos krypčių grupė. 

Populiariausios programos Populiariausių šiais metais studijų programų dešimtuke yra net 6 Vilniaus universiteto studijų programos, bet pirmąją dešimtuko vietą užima Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos studijų programa. Dešimtuko programos yra įvairių krypčių – sveikatos mokslų, teisės, informatikos mokslų, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo mokslų. 

Kolegijų sektoriuje po 4 dešimtuko vietas pasidalino Vilniaus kolegija ir Socialinių mokslų kolegija. Pirmoji vieta, kaip ir pernai, atiteko Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo programai. 

Valstybės finansuojamų vietų dešimtuko lyderis – Vilniaus universiteto Teisės programa. 7 dešimtuko vietas užima Vilniaus universiteto programos, dvi – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto programos ir vieną – Kauno technologijos universiteto studijų programa. Populiariausios programos: Medicina, Teisė, Programų sistemos.

 
Kolegijų sektoriuje didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose su dideliu atotrūkiu surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa. Antrąją vietą užėmė Vilniaus kolegijos Bendrosios praktikos slauga, trečiąją – Kauno technikos kolegijos Automobilių techninis eksploatavimas.

 

LAMA BPO parengta 2021 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga