LAMA BPO parengtoje šių metų bendrojo priėmimo apžvalgoje pastebima, jog mokyklose abiturientams rašomi metiniai pažymiai ir po to tų dalykų laikytų valstybinių brandos egzaminų rezultatai kartais labai smarkiai skiriasi. 

Netgi pateiktas pavyzdys, kai tam tikroje pasirinktoje gimnazijoje, kuri yra pirmajame reitingų penkiasdešimtuke, metinį pažymį 8 turinčių abiturientų VBE įvertinimų intervalas lietuvių kalbos ir literatūros atveju 2021 m. sudarė nuo 30 iki 84, matematikos – 20-82. Tai yra, aštuntuku įvertinti abiturientai kai kuriais atvejais pasiekė tik patenkinamą lygį. 

„Kadangi ši neatitiktis stebima ne pirmus metus, priežastys laikytinos sisteminėmis, jas lemia ugdymo programų ir egzaminų užduočių turinio skirtumai, skirtingas mokytojų požiūris į pasiekimų vertinimo principus, kvalifikuotų dalykų mokytojų stoka ir kt.“,  – pastebima apžvalgoje. 

Beje, tokie neatitikimai stebimi nuolat, tarkime, dar 2017-aisiais, pavyzdžiui, matematikos dešimtukas metiniame – ir perpus mažesnis VBE įvertinimas.

Tai reikia žinoti ir labai atsargiai kliautis metiniais pažymiais: kai jie geri, nebūtinai tokie pat bus ir VBE rezultatai. Tad verta dažniau ir nuodugniau spręsti ankstesnių VBE užduotis. 

 

2021 m. abiturientų metinių pažymių (pagal skalę 4–10) ir VBE įvertinimų 
(pagal skalę 16–100) neatitiktis (a – lietuvių kalba ir literatūra, b – matematika).
 

Duomenų šaltinis: LAMA BPO