Socialinės reklamos kūrimo procesas, kuriuo siekiama, kad kiekvienas iš dalyvių suvoktų korupcijos problemos mąstą, jos neigiamas pasekmes ir kaip kiekvienas asmeniškai galėtų paveikti korupcijos problemos baigtį.
Konkurso trukmė – iki 2021 m. gruodžio 9 d.
Darbas turi būti autorinis kūrinys: sukurti idėją ir ją įgyvendinti: atlikti filmavimo ir (ar) piešimo, fotografavimo, montavimo ir kt. darbus turi konkurso dalyvis arba komandos nariai. Darbo išraiškos forma gali būti įvairi: foto koliažai, bet kokie kiti judantys vaizdai. Darbas turi atitikti techninius reikalavimus: trukmė: ne ilgesnė nei 2 minutės.
Dalyvis privalo užsiregistruoti el. paštu doc. Renata Šliažienė renata.sliaziene@ltvk.lt 6. Darbą pateikti elektroninėje laikmenoje arba el. paštu violeta.valiuskevic@policija.lt
Konkurso prizų fondas 500 eurų.
Laimėtojams pagal užimtas vietas skiriami prizai iki 250 eurų (pirmoji vieta), 150 eurų (antroji vieta) ir 100 eurų (trečioji vieta) vertės.