Šiame leidinyje nubrėžiamos vertybinės veiklos gairės universitetams įvertinus naują situaciją, kurioje atsiduria valstybė ir pasaulis COVID-19 pandemijos akivaizdoje. Mykolo Romerio universiteto (MRU) atstovai knygoje pristatė Lietuvos aukštojo mokslo pasiekimus ir iššūkius. Prestižinės leidyklos „Springer“ išleista knyga taip pat prieinama atviroje prieigoje, iš kurios ją jau atsisiuntė daugiau kaip 150 tūkst. skaitytojų iš viso pasaulio.

IUA leidinio straipsnyje „Kintanti universitetų reikšmė Lietuvos visuomenei“ (angl. The Changing Role of Universities in Lithuanian Society), kurį parengė MRU vicerektorius doc. Saulius Spurga kartu su rektore prof. Inga Žalėniene,  akcentuoti Lietuvos aukštojo mokslo pasiekimai, apžvelgta Lietuvos universitetų ir aukštojo mokslo reikšmė atkurtos Lietuvos valstybės demokratijos raidai, socialinei ir ekonominei pažangai.

Autoriai iš Lietuvos įvertino aukštojo mokslo masifikacijos problemą, apibūdino aukštojo mokslo reformos bruožus ir konstatavo, kad šalies universitetai, besilygiuojantys į aukščiausius pasaulinius mokslo ir akademinės etikos standartus, reikšmingai prisidėjo prie valstybės pažangos.

Jau daugiau kaip 70 metų IAU yra aktyviai veikiantis ekspertinių kompetencijų aukštojo mokslo srityje centras, kuris padeda įgyvendinti UNESCO ir Jungtinių Tautų darbotvarkes aukštojo mokslo srityje ir skleidžia gerąją praktiką savo partnerių tinkle, palaiko tarptautinį dialogą pasaulinėje aukštojo mokslo erdvėje. IAU jungia daugiau kaip 640 universitetų ir nacionalinių universitetų rektorių konferencijų iš daugiau kaip 120 valstybių. MRU dalyvauja šios organizacijos veikloje nuo 2004 m., MRU rektorė prof. I. Žalėnienė 2016 m. išrinkta IAU valdybos nare.

Dalyvavimas IAU veikloje suteikia MRU naujų galimybių plėtoti ryšius, pasisemti tarptautinės patirties, pristatyti pasauliui Lietuvos aukštojo mokslo potencialą. Aktyviai plėtodamas partnerystes su užsienio universitetais MRU vykdo tarptautiškumo iniciatyvą, kurios tikslas – tapti lyderiaujančiu socialinių mokslų universitetu Lietuvoje ir regione.

Daugiau informacijos apie Mykolo Romerio universitetą www.mruni.eu.