Vyriausybės strateginių tyrimų centras (STRATA) Tarptautinės studentų dienos proga yra pristatęs EUROSTUDENT tyrimo metu sužinotus šešis faktus apie Lietuvos studentus. Štai jie:

  • Trečdalis studentų gyvena su tėvais, o kas penktas (20 proc.), Statistikos departamento teigimu, gyvena bendrabutyje. 28 proc. tyrimo dalyvių gyvena jau su savo šeima (sutuoktiniu, vaikais).
  • Trys ketvirtadaliai studentų  labai patenkinti bendrabučiais (78 proc.) ir tuo, kiek užtrunka, kad pasiektų savo studijų vietą (73 proc.), du trečdalius tenkina pragyvenimo kaina. Tačiau tik trečdalis gyvenančių bendrabučiuose patenkinti higienos sąlygomis ar virtuve.
  • Apklausos duomenimis 30 proc. bakalauro studijų studentų ir 65 proc. magistrantų dirba studijų metu. 75 proc. bakalauro ir 84 proc. magistro studentų dirba tam, kad pragyventų, o beveik 40 proc. dirbančių studentų negalėtų sau leisti studijuoti, jei nedirbtų.
  • 39 proc. bakalauro studentų dirbą darbą, susijusį su studijomis, tarp magistrantų tokių – 65 proc. Du trečdaliai bakalauro studentų (67 proc.) vertina save kaip studentus, kurie dirba, tuo tarpu 65 proc. magistrantų identifikuoja save kaip dirbančiuosius, kurie dar ir studijuoja.
  • Kas ketvirtas studentas teigia patiriantis rimtų ar labai rimtų finansinių sunkumų: 64 proc. bakalauro studentų pagrindinis pajamų šaltinis – tėvų/šeimos parama, 22 proc. bakalauro studentų pagrindinis pragyvenimo šaltinis – pajamos iš darbo. Tarp magistrantų 52 proc. išgyvena iš savo uždirbtų pajamų, tačiau daugiau nei trečdalis (35 proc.) vis dar yra priklausomi nuo šeimos/tėvų finansinės paramos.
  • 11 proc. studentų  turi vaikų. 

EUROSTUDENT tyrime buvo apklausta 3,3 tūkst. studentų.

 

Parengta pagal Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (dabar – STRATA) informaciją.