Lietuvių kalba ir literatūra

Įvyko šiemet birželio 7 d. Dalyvavo ir įvertinimą gavo 16 tūkst. 660 kandidatų. Liepos 5 d. įvyko pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros VBE. Jame dalyvavo ir įvertinimą gavo 164 kandidatai. 
Maksimali taškų suma, kurią galėjo surinkti laikantieji egzaminą – 79 taškai, vėliau šie taškai buvo perskaičiuoti į procentinius taškus. Minimali egzamino išlaikymo riba – 30 procentinių taškų. Egzamino neišlaikė 1 tūkst. 439 laikiusieji (8,6 proc.), šie kandidatai surinko nuo 0 iki 29 užduoties procentinių taškų. 
VBE kandidatų surinktų užduoties procentinių taškų vidurkis yra 54,6 taško. Maksimalų leistiną taškų skaičių surinko 10 kandidatų. 

VBE vertinimas kriterinis. Perskaičiavus užduoties taškus į egzamino įvertinimo 
balus, minimalus išlaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimas yra 16 balų, maksimalus – 100 balų. Šie balai į dešimtbalės skalės pažymį nėra verčiami. Jie įrašomi į kandidato brandos atestato priedą kaip VBE įvertinimai. 

Perskaičiavus užduoties taškus į egzamino įvertinimo balus, vidutiniškai kandidatai surinko 46,4 balo. Visi kandidatai pagal gautą įvertinimą priskiriami vienam iš trijų pasiekimų lygių – patenkinamam, pagrindiniam ar aukštesniajam. Aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 13,6 proc. kandidatų, pagrindinį pasiekimų lygį pasiekė 43,4 proc., o patenkinamąjį – 34,4 proc. visų laikiusiųjų šį egzaminą. 

Matematika 

Įvyko šiemet birželio 18 d. Dalyvavo ir įvertinimą gavo 15 tūkst. 150 kandidatų. Liepos 9 d. įvyko pakartotinės sesijos matematikos VBE, jame dalyvavo ir įvertinimą gavo 270 kandidatų. Maksimali taškų suma, kurią galėjo surinkti laikantieji egzaminą, – 60 taškų. Minimali egzamino išlaikymo taškų sumos riba – 9 taškai. Tai sudarė 15 proc. visų galimų taškų. Matematikos VBE neišlaikė 2 tūkst. 306 laikiusieji (15,2 proc.), šie kandidatai surinko nuo 0 iki 8 užduoties taškų. 

Kandidatų surinktų užduoties taškų vidurkis yra 21,9 taško. Aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 7,1 proc. kandidatų, pagrindinį pasiekimų lygį pasiekė 31,6 proc., o patenkinamąjį – 46,1 proc. visų laikiusiųjų. 

Anglų kalba 

Šiemet birželio 14 d. įvyko anglų kalbos VBE klausymo, skaitymo ir rašymo dalys, o birželio 21, 22 ir 23 d. – kalbėjimo dalis. Egzaminą leista laikyti 18 tūkst. 107 kandidatams, dėl įvairių priežasčių neatvyko 913 kandidatų. Egzamine dalyvavo ir įvertinimą gavo 17 tūkst. 194 kandidatai. 
Liepos 5 d. ir liepos 12 d. įvyko pakartotinės sesijos anglų k. VBE. 90 kandidatų egzaminą laikė ir gavo įvertinimą.

Egzamino neišlaikė 358 laikiusieji (2,08 proc.), kurie surinko nuo 0 iki 15 užduoties taškų. 
Egzamino kandidatų surinktų užduoties taškų vidurkis yra 62,9 taško. Šiemet iš 100 galimų taškų daugiausiai buvo surinkta 100 taškų. Aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 29,5 proc. kandidatų, pagrindinį pasiekimų lygį pasiekė 54,0 proc., o patenkinamąjį – 14,5 proc. visų laikiusiųjų.

Istorija 

Įvyko šiemet birželio 25 d. Leista laikyti 8 tūkst. 490 kandidatams, neatvyko 1 tūkst. 169 kandidatai. Dalyvavo ir įvertinimą gavo 7 tūkst. 321 kandidatas. Liepos 8 d. įvyko pakartotinės sesijos istorijos  VBE. 110 kandidatų egzaminą laikė ir gavo įvertinimą.

Istorijos VBE neišlaikė 98 laikiusieji (1,3 proc.), šie kandidatai surinko nuo 0 iki 15 užduoties taškų.

Istorijos VBE valstybinio surinktų užduoties taškų vidurkis yra 49,6 taškai. Aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasiekė 7,6 proc. kandidatų, pagrindinį pasiekimų lygį pasiekė 58,2 proc., o patenkinamąjį – 32,9 proc. visų laikiusiųjų. 

Biologija 

Įvyko šiemet birželio 9 d. Dalyvavo ir įvertinimą gavo 5 tūkst. 582 kandidatai. Liepos 7 d. įvyko pakartotinės sesijos biologijos VBE, jame dalyvavo ir įvertinimą gavo 187 kandidatai. 
Egzamino neišlaikė 157 laikiusieji (2,8 proc.). Šie kandidatai surinko nuo 0 iki 15 užduoties taškų. 
Biologijos VBE kandidatų surinktų užduoties taškų vidurkis yra 54,02 taško. Šiemet daugiausia iš 100 galimų taškų buvo surinkta 100 taškų. Aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 20,8 proc. kandidatų, pagrindinį pasiekimų lygį pasiekė 46,1 proc., o patenkinamąjį – 30,3 proc. visų laikiusiųjų.

 

Parengta pagal Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento informaciją