Remiantis ekspertų parengtomis išvadomis, 2021 m. gruodį priimti sprendimai dėl 6 krypčių studijų akreditavimo.

Daugiau grįžtamojo ryšio ir laboratorijų

Energijos inžinerijos krypties studijos buvo vertinamos keturiose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (1 pirmosios pakopos studijų programa), Kauno technologijos universitete (1 pirmosios ir 2 antrosios pakopų studijų programos), Vytauto Didžiojo universitete (1 antrosios pakopos studijų programa) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 pirmosios ir 1 antrosios pakopų studijų programos).

Ekspertai nustatė, kad dalyje institucijų yra stipri mokslinių tyrimų kultūra, palaikanti energijos inžinerijos studijų programas. Vis tik kai kur ji yra žemesnio lygio, todėl toms institucijoms ekspertai rekomenduoja įdėti daugiau pastangų skatinant tyrimus.

Taip pat ekspertai nustatė, kad aukštosios mokyklos neturi nuoseklių, ilgalaikių investicijų į laboratorijų patalpas planų ir tai turi būti sprendžiama, siekiant užtikrinti ilgalaikį laboratorijų tinkamumą, atliepiant greitai kintančios energetikos inžinerijos studijų krypties poreikius.

Ekspertų teigimu, turėtų būti griežtesnis ir nuoseklesnis grįžtamojo ryšio teikimo studentams apie jų darbų vertinimą procesas, siekiant užtikrinti veiksmingą studentų mokymąsi.

Pasigedo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dėmesio

Ekspertai atkreipė dėmesį ir į kelis nacionalinio strateginio lygmens aspektus:

  • visose vertintose institucijose jau kelerius metus mažėja studentų priėmimas į energijos inžinerijos krypties studijų programas. Tai atspindi nacionalinį problemos pobūdį. Aukštųjų mokyklų teigimu, tai susiję su moksleivių susidomėjimo gamtos mokslų ir matematikos studijomis mažėjimu. Tačiau šią tendenciją gali lemti ir daug kitų veiksnių. Ekspertų teigimu, sprendžiant šį klausimą reikėtų daugiau Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dėmesio ir konkrečių veiksmų;
  • ekspertai susidarė įspūdį, kad aukštojo mokslo institucijos remiasi savais šaltiniais bendraudamos su socialiniais partneriais identifikuojant energetikos inžinerijos darbo rinkos poreikius šalyje. Dėl to pačios aukštosios mokyklos iš esmės ir nusprendžia krypties studijų specifiką. Ekspertų manymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turėtų tai laikyti nacionaliniu klausimu ir užsakyti tyrimus, kurie padėtų institucijoms priimti sprendimus dėl šios studijų krypties studijų programų ateities.

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla Studijų pakopa Vertinimo balas* Akreditavimo sprendimas
Kauno technologijos universitetas Pirmoji 28 7 metai
Kauno technologijos universitetas Antroji 28 7 metai
Vytauto Didžiojo universitetas Antroji 25 7 metai
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Pirmoji 21 7 metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pirmoji 24 7 metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pirmoji 24 7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

 

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) inf.