Aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki vasario 10 d. duomenis apie Jus pateiks Valstybiniam studijų fondui.

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama asmenims, kurie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 d., karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d. ir aukštojoje mokykloje  baigė pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas. Kompensacija skiriama tik pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijavusiems asmenims.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Kristina Kaučikienė, Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

tel. (8-5) 2629 626, (8 615) 10 116, el. p. kristina.kaucikiene@vsf.lt

 

Valstybinis studijų fondo inf.