Tad šiais metais Marijampolės kolegija pristatydama aukštojoje mokykloje vykstantį infrastruktūrinį atsinaujinimą, besikuriančius studijų centrus, nuolatos atnaujinamas studijų programas bei kuriamas naujas, tik pernai atsidariusio regioninio STEAM centro ugdymą bei veiklas, galimybę savo profesines kompetencijas jame ugdytis ne tik moksleiviams, bet ir studijuojantiems, būsimus studentus kviečia naujovių siekti kartu.

Kolegijoje aiškiai matomas siekis bei pažanga suteikti geriausias sąlygas įgyti aukštąjį išsilavinimą savo kraštiečiams čia pat – Marijampolėje, bei atveria ir užtikrina plačias galimybes iš toliau atvykstantiems.

Daugiau apie Marijampolės kolegiją galite sužinoti ir ją pamatyti iš arčiau, vaizdo įrašo metu.