Bandomajame matematikos žinių patikrinime gali dalyvauti visi abiturientai, kurie pasirinko laikyti matematikos valstybinį egzaminą. NŠA duomenimis, šį egzaminą ketina laikyti 16807 kandidatai.

„Šiais metais išaugo norinčiųjų laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą skaičius. Laikytume tai ženklu, kad daugėja abiturientų, savo profesinę ateitį siejančių su aukštojo mokslo studijomis – stojantieji į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą. Šis patikrinimas padės abiturientams geriau pasirengti matematikos egzaminui – tai galimybė jiems įsivertinti, kokias dalyko temas dar reikia pastiprinti“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Pasitikrinimo užduotys parengtos remiantis matematikos valstybinio brandos egzamino programa: užduotis struktūriškai atitiks I ir II valstybinio brandos egzamino dalis, bus išlaikomos bendrojo ir išplėstinio kurso uždavinių proporcijos (40 ir 60 proc.), tačiau mokiniams bus pateikiamos tik pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo užduotys. Pasitikrinimas truks 1 valandą. Matematikos žinių patikrinimo vertinimas bus atliekamas elektroniniu būdu, todėl mokytojams mokinių darbų vertinti nereikės.

Praėjusių metų patirtis parodė, jog tie mokiniai, kurie dalyvavo pasiūlytuose elektroniniuose matematikos patikrinimuose, vidutiniškai rinko trimis taškais daugiau valstybiniame brandos egzamine, nei tie, mokiniai, kurie nedalyvavo tokių užduočių atlikime.

Matematikos valstybinį brandos egzaminą  2021 m. laikė 15149 kandidatai. Egzaminą išlaikė 84,8 proc. abiturientų (2020 m. – 67,6 proc., 2019 m. – 82,1 proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 1,7 proc. kandidatų (2020 m. – 1 proc., 2019 m. – 1,5 proc.).

Šiais metais matematikos valstybinis brandos egzaminas vyks birželio 10 d.

Nacionalinės švietimo agentūros informacija