Egzaminas staigmenų nepateikė

Pasak anglų k. mokytojos, kalbėjimo temos bėgant metams ženkliai nesikeičia, tačiau visuomet išlieka politikai ir religijai neutralios, taktiškai formuojamos, tad nėra užgaunami nė vieno mokinio jausmai ar asmeniniai įsitikinimai. „Temos varijuoja nuo darbo/karjeros/kalbų mokymosi, namų aplinkos iki ekologijos, orų, sveikatos ir t.t. Tai – bazinės, abstrakčios temos, su kuriomis mokiniai dirba pamokų metu. Egzamine jos yra išskaidomos į smulkias potemes ir virsta monologo temomis – 3-4 min. skiriamos bandymui pristatyti, detalizuoti ir temą paremti savo argumentais, pavyzdžiais“, – pasakoja I. Vaitkevičienė ir priduria, jog šis egzaminas pasižymėjo klasikine struktūra – temos atitiko vadovėlyje aptartas ir mokinių praktikuotas, o statistikos komentavimui buvo pateikta 3 dėmenų stulpelinė diagrama.

Ji atkreipia dėmesį, kad šių metų egzamino temos buvo panašios į prieš kelis metus jau buvusias. „Mokiniams teko interpretuoti faktinę informaciją apie įsimintinas metų dienas (savanorystės, kraujo donorystės, teatro, muzikos, kino, žemės ir t.t.) ir pateikti argumentuotus atsakymus į klausimus, remiantis asmenine patirtimi ar savo įžvalgomis. Viena labiausiai įsiminusių dialogų temų šiemet – „Biologinės įvairovės dienos minėjimo organizavimas“. Kaip vertintoja, džiaugiuosi, kad ši tema atiteko mokiniams, kurie yra solidaus B2 lygio atstovai ir man beliko su malonumu klausytis ir vertinti, gėrėtis mokinių bendru išprusimu, žiniomis ir meistrišku anglų kalbos valdymu“, – džiaugiasi pašnekovė. 

Temos visos dėkingos mokiniams kalbėti, tačiau esmė, kiek mokiniai patys yra išprusę ir kokias žinias atsineša iš kitų mokomųjų dalykų, bei kiek anglų kalbos žodyno ir kalbinių gebėjimų yra įvaldę.

Karantinas atvėrė skaitmeninius išteklius

Anot jos, pokytis pasirengime moksleivių, kurie mokėsi karantino sąlygomis, nėra juntamas. „Didžioji dalis mano egzaminuotų moksleivių demonstravo puikias anglų kalbos žinias. Už tai pagarba ne tik jiems, bet ir ruošusiems mokytojams. Kai mokiniai prabyla, labai lengvai pastebimas yra mokytojo dėstymo braižas, mokinių vartojamos sustabarėjusios frazės bei komunikacijos maniera. Sakyčiau, mano vertintiems mokiniams netrūko nieko, jie puikiai atitiko, o kai kuriais atvejais net ir viršijo vertinimo kriterijus“, – pasakoja mokytoja.

I. Vaitkevičienė kategoriškai teigia, jog karantinas ir mokymasis nuotoliniu būdu nėra būdas pateisinti prastus egzamino rezultatus. „Gal būsiu griežta, bet nereikėtų karantino naudoti kaip ,,atpirkimo ožio“ asmeninei tinginystei pateisinti. Nūdienos mokiniai, ypatingai gimnazistai, yra tikrai puikiai įvaldę technologijas bei pasižymi aukštu kompiuteriniu raštingumu. Drįstu teigti, kad jiems atsivėrė neaprėpiami skaitmeniniai ištekliai, o gyvą komunikaciją galėjo kompensuoti virtualiomis aplinkomis ir mokytojų gyvai vedamomis pamokomis bei konsultacijomis“, – tikina pašnekovė. 

Egzaminui būtina ruoštis nuosekliai ir nuolat

Pasak Telšių ,,Džiugo“ gimnazijos mokytojos, ruošiantis šiam egzaminui svarbu viskas: gramatikos praktika, žodyno bankas, minčių raiška ir bendras mokinio išprusimas. Nuo to svarba neatsilieka ir laiko valdymo įgūdžiai. „Kai mokinių prašoma pasitreniruoti namuose, kalbą rengiant pagal duotą temą fiksuojant laiką, nekreipiama dėmesio. O atėjus egzaminui ar netgi pamokų metu, jau pastebi, kad arba neiškalbamas laiko limito minimumas, arba mintys yra padrikos, išsiplečiama ir netelpama į laiko rėmus“, – pasakoja pašnekovė.

Ji pati, kaip teigia, mokinius ruošia remdamasi įvairiomis metodikomis, nes pasirengimo tikslas – atitikti kiekvieno mokinio individualius poreikius: „Dirbame individualiai, poromis ir grupėmis. Mokomės ir vieni iš kitų, ir patys iš savęs. Tikrai puikiai veikia savikritiškas asmeninių įrašų vertinimas, kolegų kalbų komentavimas. Klausomės ir pavyzdinių ankstesnių metų mokinių įrašų, kuriuos vertina patys mokiniai, lyginame su ekspertų vertinimu“. 

„Klausome ir analizuojame „TEDx“ kalbas. Nors jų formatas ir laiko apimtis skiriasi, galima mokytis minčių rišlumo ir argumentavimo. Čia svarbus ir mokytojo vaidmuo, nes aktualu parinkti kokybiškas kalbas ir aktualias temas. Be abejo, nūdienos aktualijas integruoti į anglų kalbos mokymą padeda ir tarptautinių žinių sekimas – BBC, CNN ir kitų transliuotojų parengti ir mokiniams pritaikyti kasdieniai reportažai. Virtuali aplinka yra turtinga išteklių pasiūla mokytis užsienio kalbą, tik reikia tikslingai atrinkti šaltinius ir sudaryti mokiniams sąlygas naujas žinias įtvirtinti įvairiose užduotyse“, – įsitikinusi mokytoja.

Praktikuotis reikia su sudėtingesnėmis užduotimis

Anot pedagogės, bet kokio pobūdžio papildomas pasiruošimas, nesvarbu ar vykdomas savarankiškai, ar su korepetitorių pagalba, yra pridėtinė vertė. „Ruoštis galima įvairiai. Pirmiausiai, linkiu maksimaliai įsisavinti mokomąją medžiagą pamokų metu – gimnazijos renkasi aukšto lygio, aktualius savo informacija vadovėlius. Taip pat, nuostabu, jei paskutinėse klasėse moksleiviai kaupia individualius kalbų pasiruošimo užrašus, juose markeriais žymisi B2 ir aukštesnio lygio žodyno, kompleksinės gramatikos pavyzdžius ir t.t. Taip galima stebėti savo asmeninę pažangą ir kalbos lygio evoliuciją. Tą patį rekomenduoju daryti su rašto darbais“, – rekomenduoja pašnekovė.

„Tikrai patariu atrasti užimtoje dienotvarkėje laiko ir bent 10-20 min. per dieną pasiklausyti tarptautinių žinių transliuotojų anglų kalba. Tai garantuos ne tik platesnį pasaulio įvykių suvokimą, bet ir išgirstą puikią kalbos raišką bei tartį. Na, ir pratybose tegul būna sunkiau. Rekomenduoju praktikuotis ir su C1 lygio užduotimis. Nūdienos abiturientai yra labai įvairaus kalbos lygio vartotojai, kai kurie jau senokai peržengę mokyklos dėstymo ribas, tad visuomet norisi jiems duoti asmeninį iššūkį ir skatinti tobulėti“, – tikina I. Vaitkevičienė ir priduria: „Didžiausias raktas į sėkmę yra mokinio motyvacija ir paties asmeninis įdirbis. Stebuklingo prabudino egzamino rytą tikėtis naivu, bet nedraudžiama“.