„Investuok Lietuvoje“ ir asociacija „Investors Forum“, siekdamos skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei populiarinti užsienio investuotojams aktualias studijų programas vykdo projektą „Investors‘ Spotlight“. Šis kokybės ženklas skiriamas glaudžiai su verslu bendradarbiaujantiems universitetams bei kolegijoms. „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas rodo studijų kryptis

Doc. dr. Kęstutis Lukšys ir doc. dr. Bronė Narkevičienė

Kęstutis Lukšys ir Bronė Narkevičienė

besirenkantiems abiturientams, kokios studijų programos šiuo metu yra perspektyviausios. Įvertinimas suteikiamas ištyrus rinkos tendencijas ir verslo poreikius bei užsienio investuotojams įvertinus studijų programos atstovų bendradarbiavimo su verslu efektyvumą, programos turinį.

Taikomosios matematikos studijų programai suteiktas kokybės ženklas liudija, kad ši programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė ugdant šiuolaikiniam verslui reikalingas kompetencijas.

Šiais metais „Investuok Lietuvoje“ ir „Investuotojų forumo“ kokybės ženklu „Investors‘ Spotlight“ įvertintos trys Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programos tarp jų – KTU Taikomosios matematikos studijų programa. Apdovanojimą įteikė Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas ir Investuotojų forumo Švietimo darbo grupės vadovas Mindaugas Rupšys.