AUKŠTOJO MOKSLO GALIMYBĖ – KIEKVIENAM
Bendradarbiaujant su Marijampolės savivaldybe įkurta MarKo moksleivių akademija, kurioje abiturientai kviečiami pagilinti pagrindinių bendrojo ugdymo dalykų žinias, o tada, perlaikius brandos egzaminus, abiturientai gali įstoti į pasirinktą studijų programą.

Marijampolės kolegijoje 2021 m. įkurtas regioninis STEAM centras, kuriame skatinama moksleivius domėtis gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos bei medijų mokslais. Centro laboratorijos yra tapačios kolegijoje esančioms studijų programoms. Dėl to STEAM centro veikla siejama su perspektyvios ateities galimybe – pakviesti studijuoti potencialius studentus, turinčius geresnius gebėjimus STEAM mokslų srityse.

Kolegijos socialiniai partneriai padeda užtikrinti puikias praktikos vietas. Pagrindinis mecenatas „Mantinga“ aukštojoje mokykloje yra įsteigęs imitacinę bendrovę „Mantingėlė“. Joje studentai gali ugdytis vadybos ir verslo vystymo kompetencijas.

Kolegija skatina ir motyvuoja studentus. Viena iš paskatų – įsteigtos stipendijos: vienkartinės, socialinės, vardinės (Marijampolės kolegijos tarybos ir Marijampolės savivaldybės), skatinamosios, geriausiai be simokantiems ir aktyviems studentams. Pasirinkusiems studijuoti Informacinių sistemų technologijas ir kibernetinę saugą, skiriama 200 eur stipendija. Studijuojantys Vaikystės pedagogikos studijų programoje turi galimybę gauti 300 eur.

AUKŠTA STUDIJŲ KOKYBĖ NEATSIEJAMA NUO TARPTAUTIŠKUMO
Per 20 veiklos metų kolegijoje sukurtas ir išplėtotas tarptautinės partnerystės tinklas su ES, Indijos, Taivano, Turkijos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis. 2021 m. pirmą kartą kolegijos tarptautinė veikla įvertinta 100 balų. Tai reiškia, jog „Erasmus+“ veiklos įgyvendinamos kokybiškai, o aukštoji mokykla – moderni, turinti nuoseklią tarptautiškumo strategiją ir laikosi Europos bendradarbiavimo principų. Viso to didžiausias atspindys – atvykstantys tarptautiniai studentai, kurie, jau ne kartą, studijų kokybę įvertino aukščiausiu balu.

ŠIANDIENINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS – TRADICIJŲ IR INOVACIJŲ INTEGRACIJA
Marijampolės kolegijoje iš esmės atnaujinama studijų bazė – įgyvendinamas infrastruktūrinis modernizavimo projektas – „Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį“, kurio lėšos panaudojamos pagal studijų programas kuriamiems centrams, laboratorijoms, moderniausiai įrangai įsigyti. Kolegijoje siūloma rinktis 9 studijų programas 7 studijų kryptyse.

Jeigu esi atviras naujoms idėjoms, domiesi inovacijomis ir jų integracija bei pritaikymu studijose, profesinės karjeros perspektyvose, rinkis studijas Marijampolės kolegijoje!
Išsamesnė informacija tel. 8 612 88087, el. adresu studijos@mkolegija.lt
marko.lt bei kolegijos Facebook, Instagram socialiniuose tinkluose.