Siekiant skatinti studentų tarptautinį mobilumą, Panevėžio kolegijos akademinė taryba priėmė sprendimą visiems studentams sėkmingai praėjusiems atranką ir vykstantiems studijoms ar praktikai pagal Erasmus+ programą mokėti ne tik Erasmus stipendiją, bet ir išmokėti vienkartinę Erasmus judumo skatinimo stipendiją. Erasmus judumo skatinimo stipendijos dydis priklauso nuo šalies į kurią vykstama.