Keletas vertingų patarimų besiruošiant bei jau rašant matematikos egzaminą:

 

Užsibrėžkite tikslą

Tikslas – norimų taškų (procentų) intervalas, kuris patenkintų lūkesčius, keliamus egzamino rezultatams. Tikslų įsivardinimas yra pirmas žingsnis prieš imant jų siekti.

 

Įvertinkite savo žinias

Gebėjimas įsivertinti turimas žinias leidžia ne tik užsibrėžti racionalius tikslus, bet ir egzamino metu pasirinkti palankesnes užduotis. Žinodami temas, kuriose esate stipriausi, visada galėsite pradėti spręsti egzaminą būtent nuo jų. Taip egzamino metu įgysite daugiau pasitikėjimo savimi ir sumažinsite jaučiamą jaudulį.

 

Paskutinę dieną nepersistenkite

Paskutinę dieną yra rekomenduojama laiką skirti lengvų sąvokų pasikartojimui, pavyzdžiui, kas yra moda, mediana, funkcijos apibrėžimo sritis ir t.t. O paskutinė naktis prieš egzaminą privalo būti skirta miegui.

 

Darykite pertraukėles

Egzamino metu pajutę protinį nuovargį, nebijokite pasidaryti pertraukėlių. Jos gali būti ne tik akių atitraukimas nuo egzamino lapo, pasivaikščiojimas, bet ir jau išspręstų uždavinių perrašymas į švarraštį.

 

Kontroliuokite laiką

Kadangi egzamino laikas yra ribotas, jį reikėtų išnaudoti optimaliai. Jeigu net 3 kartus perskaičius užduoties sąlygą jokia mintis neateina į galvą, visada galima užduotį praleisti ir keliauti prie kitos. Užduotys iš egzamino anksčiau laiko nepabėgs, visada bus galima prie jų sugrįžti.

 

Nepasiduokite

Neišeikite iš egzamino nepraėjus net pusei skirto laiko.

 

Nepalikite tuščių langelių

Kadangi pirmoje ir antroje egzamino dalyse yra vertinimas atsakymas, o ne sprendimo būdas, paliktas tuščias laukelis atsakymų lape yra garantuotas 0 taškų. Kaip aš mėgstu sakyti: „You miss 100% of the shots you don't take“.

 

Nebijokite rašyti

Trečia egzamino dalis sudaro daugiau nei pusę visų galimų surinkti taškų, o joje pateikiamose užduotyse jau vertinimas ir sprendimas. Todėl nereikia išsigąsti net ir nepavykus visiškai pilnai išspręsti užduoties – visada galima gauti taškų už teisingą sprendimo dalį.

 

Pasikliaukite logika

Pasitikrinkite, ar visi nurodyti užduočių atsakymai yra tinkami, logiški. Nepalikite tokių klaidų kaip neigiamas figūros plotas ar taško koordinatės x=3.