Prognozuojama, kad šie skaičiai inžinerinės pramonės srityje ateityje dar labiau augs.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras – viena didžiausių ir moderniausių mokymo įstaigų Lietuvoje, ruošianti kvalifikuotus inžinerinės pramonės srities specialistus. Centro Energetikos ir mechatronikos skyriuje panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas kuriami du sektoriniai praktinio mokymo centrai – inžinerinės pramonės ir energetikos, kurie bus pajėgūs visapusiškai paruošti kvalifikuotus specialistus. Kadangi profesinėse mokyklose iš specialybės dalykams numatytų valandų net 2/3 laiko yra skiriama praktiniam mokymui, tokių sektorinių centrų, kuriuose eksploatuojama moderniausia rinkoje egzistuojanti įranga, steigimas užtikrins mokymo proceso kokybę bei aukštą besimokančiųjų technologinę kompetenciją, atitinkančią darbdavių lūkesčius.

2013 metais Energetikos ir mechatronikos skyriuje kviečiame mokytis automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, energetinių sistemų elektroniko, metalo pramonės įrenginių mechatroniko, vandentvarkos įrenginių eksploatavimo mechaniko, lėktuvų remontininko specialybių. Mokiniai priimami su pagrindiniu arba viduriniu išsilavinimu. Baigusiems 10 klasių mokslas trunka trejus metus, kartu su profesija įgyjant ir vidurinį išsilavinimą. Įstojusiems po vidurinės mokyklos mokiniams mokslas trunka pusantrų arba dvejus metus, priklausomai nuo pasirinktos specialybės. Mokslas mūsų mokymo centre yra nemokamas, o visi gerai besimokantys mokiniai gauna stipendiją. Baigus mūsų mokymo centro programas, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

Daugiau informacijos apie Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos ir mechatronikos skyrių rasite čia: http://www.ems.vtvpmc.lt