Mokytojų komentaras:

2022-ųjų chemijos VBE bendrai nebuvo sunkus, lyginant su praėjusių metų egzaminais. Šiais metais mažiau dėmesio skirta uždavinių sprendimui, nepasitaikė sunkesnių ar atidumo reikalaujančių uždavinių. Daugiau klausimų skirta teorijai. Iš tiesų, galima pamatyti daug klausimų, kurie jau kartojasi ir abiturientams turėjo būti ne pirmą kartą matyti. Koją pakišti galėjo keli sukti klausimai, reikalaujantys itin „nišinių" faktų žinojimo (I dalies 16, III dalies 5 klausimo 4 (neprograminis junginys)). Tačiau drąsiai galime teigti, jog, jeigu mokinys atidžiai ir nuosekliai ruošėsi egzaminui, aukštas rezultatas bus garantuotas.

 

Atsakymai:

 

I DALIS

 

 1. D
 2. A
 3. C
 4. D
 5. B
 6. B
 7. A
 8. C
 9. B
 10. D
 11. A
 12. B
 13. A
 14. C
 15. D
 16. D
 17. B
 18. D
 19. D
 20. A
 21. D
 22. D
 23. C
 24. A
 25. C
 26. A
 27. D
 28. A
 29. D
 30. C

 

II DALIS

 1. O
 2. NH3
 3. C2H4
 4. 27
 5. Indis arba itris
 6. 2- aminopropano rūgštis
 7. 4,5 g
 8. SO2
 9. 2,67 mol
 10. 50 g

 

 

 

 

III DALIS

1 klausimas

 1.  

 

 

 1. 12
 2.  

 

Pirminis aminas - tai aminas, kuriame azotas sudaro tik vieną ryšį su anglies atomu.

 

 1.  

 

 1.  C8H16N2O12S

 

 1. Baltymai
 2. Fermentai pagreitina peptidinio ryšio hidrolizės reakciją, kuri įprastai vyksta labai mažu greičiu.
 3. 2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O
 4. Dėl savo struktūros (metano molekulėje yra aldehido funkcinė grupė) metanolis lengvai oksiduojasi ir gali reaguoti su sidabro oksidu.

 

 

2 klausimas

 1. Egzoterminė reakcija - išsiskiria šiluma reakcijos metu
 2. K = [NO2]2[NO]2⋅[O2]

 

 1. Nurodo, į kurią pusę pasislinkusi pusiausvyra - parodo, ar sistemoje dominuoja produktai ar reagentai
 2. Pusiausvyra slinktųsi į produktų pusę, nes ten yra mažesnis tūris / molių skaičius
 3. Ruda spalva bluktų
 4. Išeiga nepasikeis, nes katalizatoriai greitina ir tiesioginę, ir atvirkštinę reakciją
 5. 4 NO2 + 2 H2O + O2 → 4 HNO3
 6. n(HNO3) = m : M = 37,8 g : 63 g/mol = 0,6 mol

n(H+) = 0,6 mol

c(H+) = n : V = 0,6 mol : 0,25 L = 2,4 mol/L

pH = -lg(c(H+)) = -lg(2,4) = -0,38

 

3 klausimas

 1. Esteriai
 2.  

                                    + 3H2O →                                + C17H29COOH + 2C19H29COOH

 

 

 

 

 

 1. Augalinės kilmės, nes riebalą sudarančios riebalų rūgštys yra nesočiosios.
 2. y = 39
  x = 18

 

4 klausimas

 1. 2, 8, 18
 2. +6
 3. Na2S + ZnCl2 → 2NaCl + ZnS
 4. Sumažės
 5. Amfoteriškumas
 6. Zn (k) + 2OH- (aq) + 2H2O (s) → [Zn(OH)4]2- (aq) + H2 (d)
 7. V=4 ⋅ 3,14159 ⋅ (5⋅10-9)33=529,598⋅10-27m3

Vel.=1,59 * 10-28  m3

529,598⋅10-271,59 *10-28= 3330

3330 * (8+6) = 46620 jonų

 

 

5 klausimas

 1. Prie anglių, sudarančių dvigubąjį ryšį, prisijungusios 3 vienodos šoninės grupės (-H), tad geometrinė izomerija negalima.
 2. O2
 3. Polimerizacijos laipsnis
 4. Polietanolis (polietenolis)
 5. HCl
 6. Etano rūgštis

 

6 klausimas

 1. Kūginė kolba arba Erlenmejerio kolba
 2. Vanduo juda priešinga kryptimi amoniako dujų srautui, kad vėsinimas būtų efektyviausias, ir amoniako dujos kondesuotųsi efektyviau.
 3. w(Cu) = M(Cu)M(CuSO4) = 64160⋅100%=40%
 4. H2SO4
 5. Mėlyna
 6. Tam, kad neišgaruotų amoniako dujos, ir analizė būtų tikslesnė.
 7. n(KOH) = n(nesureagavusio HCl) = c * V = 0,1 mol/L * 0,0179 L = 0,00179 mol

n(viso HCl) = c * V = 0,1 mol/L * 0,05 L =0,005 mol

n(sureagavusio HCl) = 0,005 - 0,00179 = 0,00321 mol

n(NH3) = 0,00321 mol

n(N) = n(NH3)

m(N) = n * M = 0,00321g * 14 g/mol = 0,04494 g

w(N) = 0,044941* 100% = 4,494 %