Savo rezultatus abiturientai gali sužinoti prisijungę prie atnaujintos egzaminų rezultatų skelbimo sistemos. Naujas jos adresas – https://rezultatai.nsa.smm.lt.

Prisijungimo būdas prie egzaminų rezultatų skelbimo sistemos nesikeičia – prie jos moksleiviai turi jungtis naudodamiesi gautu asmeniniu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu. Taip pat, šiemet atsirado galimybė kandidatams prie jos prisijungti ir per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (https://www.epaslaugos.lt).

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 16914 kandidatų. Egzaminą išlaikė 92 proc. (2021 m. – 91,4 proc.), o šimtukus gavo 379 kandidatai (2021 m. – 375), t. y. 2,2 proc. visų egzaminą laikiusių kandidatų.

Dauguma kandidatų šiemet pasirinko samprotavimo rašinio užduotis. Populiariausia tema tapo „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų?“ – ją gvildeno 8022 kandidatai. Antroji pagal populiarumą – „Kas turi vertę, bet neturi kainos?“. Vertintojams pateikti 5391 darbai šia tema.

Šiais metais ir vokiečių, ir prancūzų kalbų valstybinius egzaminus laikė daugiau kandidatų nei praėjusiais metais: vokiečių – 55 kandidatai (2021 m. – 44), prancūzų – 22 kandidatai (2021 m. – 15). Kaip ir pernai egzaminus išlaikė visi juos pasirinkę kandidatai.

Geografijos valstybinį brandos egzaminą šių metų brandos egzaminų pagrindinėje sesijoje laikė 3430 kandidatų. Egzaminą išlaikė 99,1 proc. kandidatų (2021 m. – 97,9 proc.). Egzamino rezultatų vidurkis yra geresnis nei pernai – 51,6 taško – didesnis (2021 m. – 47,1), tačiau šimto balų įvertinimą gavo mažiau kandidatų nei pernai: 2022 m. – 0,3 proc. kandidatų, 2021 m. – 0,5 proc.

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 5757 kandidatai. Egzaminą išlaikė 96,3 proc. kandidatų (2021 m. – 97,2 proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 0,3 proc. kandidatų (2021 m. – 2,8 proc.).

Visų egzaminų rezultatus abiturientai sužinos iki liepos 12 d.

Po kiekvieno iš brandos egzaminų rezultatų paskelbimo abiturientai turi teisę teikti apeliaciją savo mokymo įstaigos vadovui, nurodydami argumentus, kodėl, jų manymu, egzamino įvertinimas turėtų būti kitoks, nei yra dabar. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, visos pateiktos apeliacijos bus išnagrinėtos iki liepos 23 d.