Vilniaus technologijų mokymo centras (VTMC) kviečia mokytis Poligrafijos techniko profesinio mokymo programoje.
 
Ši mokymo programa skirta kvalifikuotam poligrafijos technikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti knygas, žurnalus, brošiūras, bukletus, pakuotes, etiketes, reklamos produktus ir prižiūrėti jų kokybę.
 
VTMC Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus vedėjas Vitalij Zaleskij atkreipia dėmesį, jog šios mokymo programos teikiamos kompetencijos plačiai pritaikomos spaudos sektoriuje. „Asmuo įgijęs poligrafijos techniko kvalifikaciją, galės dirbti visų spaudos rūšių ir visų poligrafinių produktų tipų gamybos spaustuvėse arba spaustuvių ir kitų įmonių skaitmeninės spaudos ir reklamos padaliniuose, taip pat spaudos medžiagas ir įrangą, jos eksploatavimo ir priežiūros paslaugas teikiančiose firmose.”

Darbdavių nuomone, šios profesijos absolventai – labai laukiami darbo rinkoje. Vizualinės spausdintos reklamos gamybos paslaugas teikiančios įmonės FLEXPRO personalo vadybininkė Dorina Svidinskienė sako, jog įmonės veiklos srityje poligrafijos techniko specialybė – labai aktuali. O mokymo programos turinys tiesiogiai apima visas įmonės veiklos sritis – nuo pačių gamybos proceso pagrindų iki specializuotų pareigybių.
 
„Ypatingai vertiname galimybę bendradarbiauti su Vilniaus technologijų mokymo centru. Per visą draugystės laikotarpį mūsų įmonėje dirbo ar iki šiol tebedirba mokymo centro absolventai, o jų patirtį įmonėje drąsiai galima pavadinti sėkmės istorijomis”, – sako įmonės FLEXPRO atstovė.
 
Stojančiųjų prašymai mokytis priimami nuo birželiio 1 d. Stojantysis prašymą mokytis turi pateikti LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (https://profesinis.lamabpo.lt/)
 
Plačiau apie programą https://bit.ly/poligrafijosTech.