Mykolo Romerio universiteto (MRU) Studentų atstovybės iniciatyva, nuo 2022 m. rudens semestro, valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantys studentai, turės galimybę pretenduoti į skatinamąsias stipendijas.

Birželio 30 d. MRU Taryba patvirtino Universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatų pakeitimus, kurių pokyčius inicijavo MRU Studentų atstovybė. Vienas iš esminių pasikeitimų ­– valstybės nefinansuojamiems studentams, kaip ir valstybės finansuojamuose vietose studijuojantiems studentams, už gerus mokslo rezultatus, suteikta teisė gauti skatinamąsias stipendijas.

Šia iniciatyva MRU Studentų atstovybė siekia sukurti lygiavertes sąlygas studentams įgyti papildomą finansinę paramą studijų metu, nepriklausomai nuo jų studijų finansavimo pobūdžio.

Studentų atstovybė tikisi, jog šie pokyčiai ir toliau skatins studentus siekti aukštų rezultatų Universitete.

Daugiau informacijos apie Mykolo Romerio universitetą: www.mruni.eu.