Savo rezultatus abiturientai gali sužinoti prisijungę prie atnaujintos egzaminų rezultatų skelbimo sistemos. Naujas jos adresas – https://rezultatai.nsa.smm.lt.

Prisijungimo būdas prie egzaminų rezultatų skelbimo sistemos nesikeičia – prie jos moksleiviai turi jungtis naudodamiesi gautu asmeniniu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu. Taip pat, šiemet atsirado galimybė kandidatams prie jos prisijungti ir per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (https://www.epaslaugos.lt).

Anglų, rusų kalbų bei istorijos egzaminų rezultatai bei išlaikymo procentas nuteikia optimistiškai. Populiariausią, anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 17310 kandidatų. Egzaminą išlaikė 98,07 proc., o šimtukais džiaugiasi 2,18 proc. laikiusiųjų. Tuo tarpu rusų kalbos egzamino išlaikymo procentas – 99 proc., o istorijos – net 99,1 proc.

Matematikos egzamino rezultatai panašūs į 2020 m. ir yra pakankamai prasti, mat iš egzaminą laikiusių 14490 kandidatų, išbandymą sėkmingai įveikė vos 64,6 proc. Egzamino neišlaikė per 5000 kandidatų arba 35,4 proc. Nacionlinės švietimo agentūros duomenimis, beveik 40-ties proc. kandidatų, pasirinkusių laikyti matematikos egzaminą, metinis matematikos pažymys siekia 4-6 balus.

Fizikos valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 1914 kandidatų, iš kurių jį sėkmingai išlaikė 97,1 proc., o aukščiausią įvertinimą gavo 2,6 proc. Chemijos valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė mažiau kandidatų nei pernai – 919, o jo išlaikymo procentas – 96,19 proc. Informacinių technologijų egzaminą iš 2297 kandidatų išlaikė 85,98 proc., o šimto balų įvertinimo sulaukė 2,66 proc.

Per dvi darbo dienas po egzaminų rezultatų paskelbimo abiturientai turi teisę teikti apeliaciją savo mokymo įstaigos vadovui, nurodydami argumentus, kodėl, jų manymu, egzamino įvertinimas turėtų būti kitoks, nei yra dabar. Visos pateiktos apeliacijos bus išnagrinėtos iki liepos 23 d.

Pakartotinės brandos egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki poryt, liepos 14-ąją.