Šiais metais iš biologijos egzamino gauta tik 20 šimtukų visoje Lietuvoje ir surinktas mažiausias taškų vidurkis egzamino istorijoje nuo naujos programos paskelbimo 2011 m. Taip pat, šį egzaminą išlaikė mažiausiai mokinių per pastaruosius 5 metus. 100 balų iš egzamino galima surinkti padarius net 7 klaidas, tačiau mažiau nei 7 klaidas padarė tik 20 abiturientų visoje Lietuvoje, o aukščiausią pasiekimų lygį (86 balai ir daugiau) pasiekė tik 432 abiturientai.

 

I dalis – ilgos ir painios sąlygos:

Dalies testinių klausimų formuluotės yra ilgesnės už daugelio buvusių egzaminų III dalies klausimus. Net 7 iš 20 klausimų prašoma pažymėti teisingą teiginį. Vadinasi, net 35 proc. testo klausimų tikrina tik gebėjimą išrinkti teisingą teiginį. Vis dėlto, išrinkti teisingą teiginį nebuvo lengva: formuluotės buvo ilgos ir painios.

16 testo klausimas apie mutualizmą yra visiška mokslinė fantastika. Kai kurių žinomesnių sci-fi žanro filmų siužetai aiškesni, nei šios užduoties sąlyga ir idėja, kurioje bandoma paprastą ekologinę sąvoką (mutualizmas) pateikti pernelyg įmantriai.

Kitas, 19, testo klausimas apie aplinkos talpą yra suformuluotas suprantamai, tačiau teisingi galėtų būti keli atsakymai. Ne visiškai neteisingų teiginių pateikimas yra pastarųjų metų egzamino testinės dalies tendencija.

 

II dalis – kurgi tas kitas, teisingas atsakymas:

II dalies klausimų vertinimas taip pat nebuvo sklandžiai organizuotas. 3 klausime apie refleksą užskaitomi du atsakymai: įgytas, sąlyginis. Per pastaruosius 10 metų klausimų, susijusių su refleksais, vertinimas yra labai nenuoseklus. Vienais metais leidžiama nesąlyginius refleksus vadinti įgimtais, kitais neleidžiama, tas pats su sąlyginiais refleksais.

II dalies 5 klausimo formuluotė leidžia mokiniams rinktis tiek hipofizę, tiek skydliaukę. Užskaitomas atsakymas: skydliaukė. Hipofizės išskiriami hormonai (pvz. oksitocinas, somatotropinas, lipotrofinas) reguliuoja procesus, susijusius su temperatūros palaikymu, medžiagų apykaita ir augimu. Jeigu užduoties sąlygos yra abstrakčios, tuomet tokių užduočių vertinimas privalo būti kuo išsamesnis. Deja, NŠA kartoja vieną iš didžiausių savo pastarųjų metų klaidų – kito teisingo atsakymo ignoravimą. Šis klausimas būtų nulėmęs daug didesnį šimtukų skaičių Lietuvoje.

II dalies 8 klausimo formuluotė apie eutrofikacija leidžia mokiniams mąstyti apie azoto ir fosforo ciklus. Tiek azoto, tiek fosforo cikluose svarbų vaidmenį atlieka mikroorganizmai. Pavyzdžiui, aktinobakterijos (pvz. Streptomyces ar Micromonospora) kontroliuoja tirpaus fosforo kiekį. Moksliniuose tyrimuose fosforo sukelta eutrofikacija dažnai atskirai analizuojama nuo azoto sukeltos eutrofikacijos, didelį dėmesį skiriant fosforo cikle dalyvaujantiems mikroorganizmams. Vertinant šį klausimą NŠA privalėjo užskaityti du atsakymus: N ir P, tačiau užskaitytas tik azotas. Šis klausimas taip pat būtų nulėmęs daug didesnį šimtukų skaičių Lietuvoje.

 

III dalis – atspėk, kas parašyta vertinimo instrukcijoje:

Apžvelgus vertinimo instrukciją, susidaro įspūdis, jog šio egzamino metu buvo svarbiau atkartoti (atspėti) instrukcijoje parašytą mintį, o ne pateikti teisingą argumentą. Užduotys, kaip ir kasmet, neskatino kūrybiškumo, o gebėjimus tikrinantys klausimai dažniau buvo išmoktos (iškaltos) teorijos atkartojimas. Vertinimo instrukcija baudė kitaip mąstančius (pvz. pateikiamos alternatyvios atsakymo idėjos) ar giliau mąstančius mokinius. Dėl šios priežasties šiemet viena dažniausių abiturientų frazių: „tikėjausi aukštesnių rezultatų“.

Šimtukų (ar aukščiausią pasiekimų lygį pasiekusių mokinių) skaičius dažnai priklauso nuo to, ar atsakymuose pateikiama daug šabloniškų sąsajų ir kas egzamino laikymo metais yra svarbiau – tiksliai atkartoti instrukcijoje parašytą mintį ar pateikti teisingą argumentą.

Šiais metais pastebėtinas turinio neatitikimas tarp klausimo ir jo vertinimo. Pavyzdžiui, III dalies 2 klausimas prašo paaiškinti, kaip vabzdžio kvėpavimo sistema yra prisitaikiusi dujų mainams sausumoje. Užskaitomas atsakymas: pro kvėptukus / kvapines oras patenka į trachėjas 1t ir smulkiausios atšakos / tracheolės pasiekia visus vidaus organus / kūno ląsteles 1t. Šis atsakymas labiau primena vabzdžių kvėpavimo sistemos apibūdinimą, o ne šios sistemos prisitaikymą. Mano siūlomas vertinimas: didelis pav. plotas / plonas paviršius / drėgnas paviršius 1t. Atitinkamai: todėl daugiau dujų mainų vyksta, greičiau dujų mainai vyksta, gali ištirpti dujos 1t. Tikėtina, jog didžioji dalis mokinių pateikė būtent tokius atsakymus ir buvo nepagrįstai neįvertinti 2 taškais. Klausiama apie vieną, vertinama kita.

III dalies 3 klausimo apie skiepus vertinime užskaitomi labai primityvūs atsakymai, nesiejant jų nei su B limfocitais, nei su antigeno atpažinimu specifiniais receptoriais. Šiame ir klausime (4 kl.) taškus galėjo prarasti aukštesnių gebėjimų mokiniai.

III dalies 4 klausimo 2.1 prašoma remtis paveikslais, tačiau užskaitomi labai primityvūs atsakymai. Prie šio klausimo ilgai užtrukę mokiniai galėjo nespėti įsigilinti į likusius egzamino klausimus. Apskritai, susidaro atsakymo ilgio nenuoseklumo įspūdis. Užduoties sąlygos labai ilgos, prašoma remtis paveikslais, tačiau atsakymo laukelyje pateikiami labai lakoniški atsakymai. Šių metų egzaminas formavo įspūdį, jog bus reikalingi ilgi, išsamūs atsakymai, tačiau vertinimo instrukcija yra labai primityvi.

III dalies 6 klausime 2 užskaitomi atsakymai: Netiesioginis. / Nevisiškoji metamorfozė. / Nepilna metamorfozė. / Nepilno kitimo. Internete pasirodžius preliminarioms vertinimo instrukcijoms dalis mokytojų pateikė tiesioginio vystymosi atsakymą. Nors šio klausimo formuluotė yra paini, tačiau mokytojams derėtų dažniau akcentuoti, jog nėrimasis yra netiesioginio vystymosi pavyzdys.

III dalies 6 klausimo 3.2 vertinime didelis akcentas suteikiamas iškastiniam kurui, kurio nepaminėję mokiniai galėjo netekti 1 taško. Šis klausimas yra vienas pavyzdžių šiais metais, kai neaišku, kokio atsakymo bus tikimasi.

III dalies 7 klausime prašoma pateikti labai konkrečią hipotezę. Šio klausimo vertinimas yra vienas iš pavyzdžių, kai mokinys turi atspėti tikslią, egzamino instrukcijoje pateiktą formuluotę. Šiame klausime hipotezių galėjo būti ir daugiau (kitokių).