Balstogės universiteto filialas (BU FV)

Balstogės universitetas įsteigtas 1997 metais, pertvarkant 29 metus veikiantį Varšuvos universiteto filialą. Mokymo lygis ir potencialas lėmė tai, kad šiandien BU yra vienas iš didžiausių ir aktyviausių akademinių padalinių šiaurės rytų Lenkijoje. Universitetą sudaro dešimt fakultetų, iš jų vienas yra Sedlcuose ir užsienyje Vilniuje. Užsiėmimus vykdo ir paskaitas skaito apie 900 dėstytojų (tarp jų virš 200 nepriklausomų mokslininkų). Šiuo metu aukštojoje mokykloje studijuoja virš 18 tūkst. 28 mokymo krypčių stacionarių ir nestacionarių studijų formų studentų. Taip pat siūloma daugybė podiplominių studijų – 90 rūšių.

Šiuo metu filialas, esantis Vilniuje, vykdo bakalauro laipsnio studijas trijose kryptyse – Ekonomikos, Europos Studijas ir Informatikos.

 

Europos humanitarinis universitetas (EHU)

Europos humanitarinis universitetas yra tarptautinis universitetas, kurio tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę, siūlant humanitarinių ir laisvųjų menų studijas. Universitetas yra įsikūręs Vilniuje ir skirtas studentams iš Rytų Europos regiono, kuriems siūloma tarptautinė akademinė patirtis ir aukštos kokybės studijų procesas.

EHU vadovaujasi Europos intelektualine tradicija liberalių studijų principais ir savo veikloje orientuojasi į studentus. Studijos EHU vykdomos pagal liberaliųjų menų modelį (angl. liberal arts). Tai leidžia maksimaliai atskleisti studentų kūrybinį ir akademinį potencialą, suformuoti kritinio mąstymo įgūdžius, lankstumą ir aktyvų pilietiškumą.

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)

Lietuvos karo akademija yra išskirtinis Lietuvos universitetas, kuriame harmoningai derinamos universitetinės studijos ir karinis rengimas, kokybiškai rengiami ir ugdomi visapusiškai išsilavinę ir atsakingi karininkai lyderiai, vykdomi moksliniai tyrimai bei užtikrinamas mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimas pagal KAS poreikius.

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

Tai tarptautinis universitetas Vilniuje, suburiantis dėstytojus ir studentus iš viso pasaulio. Čia skiriamas individualus dėmesys kiekvienam, taikomi modernūs mokymo metodai bei palaikomi itin artimi ryšiai su verslu. ISM studentai karjerą pradeda nuo pat pirmos dienos, susipažindami su verslo atstovais bei kurdami savo asmeninį verslo tinklą. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto strategijos ašis – būti žingsniu priekyje, pripažįstamam už inovacijas, fokusą į ateities kompetencijas ir minties lyderystę.

 

Kauno technologijos universitetas (KTU)

KTU – konkurencingas tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininis, naujas žinias ir inovacijas kuriantis bei perduodantis technologijų universitetas, kurio ištakos – 1922 m. vasario 16 d. Kaune įkurtas Lietuvos universitetas ir jame veikę techniškieji fakultetai.

Čia puoselėta Lietuvos mokslo mintis buvo tęsiama ir vėlesniais laikotarpiais – 1950-1990 m. Kauno politechnikos instituto (KPI) pavadinimu veikusi pirmoji savarankiška aukštoji technikos mokykla Lietuvoje garsėjo ultragarso ir vibrotechnikos laboratorijomis, tekstilės moksliniais tyrimais.

Universitete šiuo metu siekiama darnios mokslo, verslo ir pramonės partnerystės, kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas, inovacijas ir išradimus.

 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU), įkurtas 2003, yra akredituota privati aukštojo mokslo institucija, veiklą vykdanti Vilniuje ir Klaipėdoje. KSU išsiskiria novatorišku požiūriu į mokslą, verslumo ir kūrybiškumo skatinimu bei orientacija į sėkmingą karjerą.

Studijos apima pagrindines socialinių mokslų sritis – verslą ir vadybą, viešąjį administravimą, teisę, komunikaciją, politikos mokslus ir kt. Universitetas siūlo 10 bakalauro, 6 magistro ir 1 vientisųjų studijų programą, taip pat nuolatines-sesijines ir nuotolines studijas bei mokymus.

 

Klaipėdos universitetas (KU)

Klaipėdos universitetas – tai daugiasritis, į tarptautinius akademinius tinklus integruotas nacionalinis ir Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų lyderis, kultūros paveldo puoselėtojas ir mokymosi visą gyvenimą centras.

Klaipėdos universitetas  įkurtas 1991 m., atliepiant valstybės raidai aktualius poreikius – tai regiono kultūros, švietimo, mokslo, pramonės, technikos ir ūkio problemų sprendimas ir reikmių tenkinimas, aukštojo mokslo decentralizacija, jaunimo pritraukimas į Klaipėdą, visuomenės humanitarizavimas Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvoje.

Šiuo metu universitetas turi 3 fakultetus: Socialinių ir humanitarinių mokslų, Jūros technologijų ir gamtos mokslų, Sveikatos mokslų ir 2 mokslo (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos; Jūros tyrimų) institutus.

 

LCC tarptautinis universitetas (LCC)

Krikščioniškasis artes liberales universitetas, įkurtas Lietuvos, Kanados ir JAV fondų. LCC tarptautinis universitetas teikia krikščionišką artes liberales išsilavinimą, kuris savo tarptautinę akademinę bendruomenę ugdo būti pilietiškais visuomenės tarnautojais ir vadovais.

Ugdomos aštuonios pagrindinės studentų kompetencijos: kritinis mąstymas, gebėjimas valdyti konfliktus, gebėjimas mąstyti globaliai, veiksmingos komunikacijos įgūdžiai, krikščioniškoji pasaulėžiūra, tarnystė lyderiaujant, išsilavinimas daugelyje disciplinų ir bendruomeniškumo jausmas. Artes liberales modelis formuoja platų požiūrį ir leidžia pasirinkti įvairias disciplinas bei pabrėžia svarbą pačiam formuoti savo asmenybę.

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – vienintelė šalyje specializuota muzikos, teatro, kino ir šokio meno aukštoji mokykla. Akademija pasižymi aukščiausios kvalifikacijos dėstytojais, motyvuotais studentais, unikaliomis Lietuvoje studijų programomis, ryškia menine veikla ir meno tyrimais, išplėtotu tarptautiniu bendradarbiavimu.

Kiekvienais metais LMTA studentai ir dėstytojai tampa prestižinių tarptautinių konkursų ar festivalių laureatais: yra žinomi meno pasaulyje kaip koncertuojantys muzikos atlikėjai, novatoriški teatro ir kino menininkai. Studentai, dar mokydamiesi LMTA, suburia savo muzikos kolektyvus, nepriklausomus teatrus, kino kūrėjų komandas ir reikšmingai įsilieja į šalies bei užsienio kultūros ir meno erdves.

 

Lietuvos sporto universitetas (LSU)

LSU – unikali aukštoji mokykla šalyje, rengianti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo specialistus.

Lietuvos sporto universitetas yra svarbus sporto mokslo centras ir kūno kultūros bei sporto vertybių ir tradicijų puoselėtojas. Per visus veiklos metus universitetas parengė daugiau kaip 15000 fizinio ugdymo mokytojų, įvairių sporto šakų aukštos kvalifikacijos trenerių, kineziterapijos ir visuomenės sveikatos specialistų, turizmo ir sporto vadybininkų. Daug žymių mokslininkų, pasaulyje garsių trenerių ir visuomenės veikėjų baigė šį universitetą.

Nemažai Universiteto auklėtinių tapo olimpinių žaidynių nugalėtojais, pasaulio ir Europos čempionatų čempionais bei prizininkais.

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

LSMU yra didžiausia biomedicinos studijų srities universitetinė aukštoji mokykla Lietuvoje.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėti demokratiją ir gerovę, ugdyti sveiką bei išsilavinusią visuomenę.

Universitetas jungia dvi lygiateises akademijas – Medicinos ir Veterinarijos. Universitete veikia 7 fakultetai ir 5 institutai, LSMU yra didžiausios universitetinės ligoninės – Kauno klinikų – steigėjas, veikia 2 stambiųjų ir smulkiųjų gyvūnų klinikos.

 

Mykolo Romerio universitetas (MRU)

MRU – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas. Universitete šiuo metu veikia šie 4 fakultetai: teisės mokykla; viešojo saugumo akademija (Kaune); žmogaus ir visuomenės studijų faktultetas bei viešojo valdymo ir verslo fakultetas.

MRU pirmasis Lietuvoje pradėjo įgyvendinti jungtines studijų programas su Prancūzijos, Austrijos ir Suomijos užsienio universitetais, stipriai išplėtojo mokslo partnerystę su Pietų Korėjos ir kitais Azijos regiono universitetais.

21 MRU studijų programa yra vykdoma anglų kalba (10 – pirmojoje pakopoje, 17 – antrojoje pakopoje. Iš jų 9 yra jungtinės, 6 – validuotos arba dviejų diplomų bei 6 nacionalinės, dėstomos anglų kalba).

 

Vilniaus dailės akademija (VDA)

Tai svarbiausias dailės, dizaino ir architektūros universitetas Lietuvoje, kuriame skatinama meno, mokslo ir technologijų sąveika, ugdomi Lietuvos kultūros ambasadoriai, influenceriai ir vizionieriai.

VDA vykdomos dailės, dizaino, architektūros ir menotyros universitetinės studijos, dailės, dizaino ir architektūros kūryba, meno ir mokslo tyrimai, įgyvendinama kultūrinė ir socialinė veikla, neformalus švietimas.

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 13 institutų, 3 mokslo centruose, 22 tyrimų laboratorijose.

VILNIUS TECH įkvepia ir ugdo talentus: pilietiškas, atsakingas, kūrybingas ir konkurencingas asmenybes, gebančias keistis ir keisti aplinką, telkti plačią universiteto bendruomenę, veikti siekiant visuomenės ekonomikos, kultūros, socialinės gerovės ir technologijų pažangos.

 

Vilniaus universitetas (VU)

Vilniaus universitetas (VU) – pirmasis ir didžiausias Lietuvos universitetas, įsikūręs šalies sostinėje Vilniuje ir turintis po padalinį Kaune ir Šiauliuose. Įkurtas 1579 m. VU yra šalies lyderis absoliučioje daugumoje mokslo ir studijų krypčių.

Būdamas viena seniausių ir žymiausių Vidurio ir Rytų Europos aukštųjų mokyklų, VU darė didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių kultūriniam gyvenimui, išugdė ne vieną mokslininkų, poetų, kultūros veikėjų kartą.

Pagal „QS World University Rankings“ reitingą VU patenka į top 400 geriausių pasaulio universitetų.

VU vykdomos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studijos.

 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)

Atpažįstamas kaip vienas iš 3 proc. geriausių pasaulio universitetų, VDU vienintelis šalyje siūlo artes liberales principais grįstas studijas. Dešimtyje fakultetų laukia 39 bakalauro (3 iš jų – anglų kalba), 52 magistrantūros (15 iš jų – anglų kalba), 15 podiplominių studijų programų, vientisosios teisės studijos bei 23 mokslo krypčių doktorantūra.