Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, valstybės lėšomis šiemet numatoma priimti 12,7 tūkst. pirmakursių: 8,4 tūkst. į universitetus, 4,3 tūkst. į kolegijas. Siekiantys gauti valstybės finansuojamą studijų vietą privalo būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Išimtis taikoma tik vienai sričiai – menams, tad stojantys į meno krypties programas gali lengviau atsikvėpti, nes matematikos egzamino rezultato neprireiks.

Svarbu žinoti, jog bendroji priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka nesikeičia: stojant į aukštąsias mokyklas yra skaičiuojamas mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Nesikeičia ir mažiausias stojamasis konkursinis balas. Stojant į universitetus jis turi būti ne mažesnis kaip 5,4, į kolegijų valstybės finansuojamas vietas – 4,3.

Apie pagrindinio priėmimo rezultatus visi būsimieji studentai bus informuoti liepos 29 d. informacinėje sistemoje ir elektroniniu paštu. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo liepos 29 d. 15 val.) arba atvykę į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 1 d. 9 val.) iki rugpjūčio 2 d. 17 val.