LAMA BPO duomenimis, studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 11 864 asmenys (2021 m. – 12 550): universitetuose – 8 220 (2021 m. – 8 411), kolegijose – 3 644 (2021 m. – 4 139). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 8 653 stojantieji (2021 m. – 7 602): universitetuose – 2 672 (2021 m. – 2 535), kolegijose – 5 981 (2021 m. – 5 067).

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 596 studijų programas (2021 m. – 610). Priėmimas įvyko į 565 studijų programas (2021 m. – 568), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias leistinas studentų skaičius programoje.

LAMA BPO informuoja, jog tendencijos renkantis studijų kryptis pastaruosius metus nesikeičia. Kaip ir pernai, ir ankstesniais metais, pagal pirmąjį prioritetą daugiausia stojančiųjų rinkosi socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų programas, nors trauka į šių mokslų studijas jau slūgsta. Svarbi žinia, kad bendras skaičius stojančiųjų į informatikos ir inžinerijos studijų programas universitetuose nesumažėjo, tačiau šiemet beveik 10 proc. padidėjo ir norus studijuoti pagal informatikos mokslų studijų krypčių programas pareiškusių, ir į jas pakviestųjų skaičius.

Pažymima, jog daugiau stojančiųjų šiemet rinkosi ir ugdymo mokslų studijų programas – specialiosios pedagogikos, pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos. Daugiausia būsimų pedagogikos studentų sulauks Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programa, Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos studijų programos. Įstoję į valstybės finansuojamas prioritetinių pedagoginių studijų vietas turės galimybę gauti skatinamąsias 299 eurų stipendijas.

Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo liepos 29 d. 15 val.) arba atvykę į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 1 d. 9 val.) iki rugpjūčio 2 d. 17 val.

Rugpjūčio 3 dieną prasideda papildomas priėmimas, kurio metu taip pat bus registruojami prašymai priimti studijuoti į šalies universitetus ir kolegijas. Papildomo priėmimo metu stojantieji turi dar vieną progą dar kartą įvertinti savo konkursinį balą ir bandyti įstoti į norimas studijų programas ar jų finansavimo būdus. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 10 dieną, iki 12 val., o sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose bus organizuojamas rugpjūčio 11-12 dienomis.