Savo rezultatus stojantieji ras prisijungę prie priėmimo informacinės sistemos, taip pat gaus nurodytu elektroninio pašto adresu. Sutartis bus galima sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 10 d. 15 val. iki 12 d.), arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 11 d. 8 val. iki 12 d.)

Papildomo priėmimo metu studijuoti pakviesti kandidatai prisijungs prie daugiau nei 17 tūkst. jaunuolių, iki šios dienos jau sudariusių studijų sutartis su universitetais ir kolegijomis. 

LAMA BPO duomenimis, stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas šiemet per pagrindinį priėmimą sudarė daugiau studijų sutarčių negu pernai. Universitetuose ir kolegijose sudarytos 17 076 studijų sutartys (2021 m. – 16 757), iš jų 10 932 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2021 m. – 11 564). Universitetuose studijas pradės 9 870 pirmakursių (2021 m. – 9 857), iš jų 7 734 – valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 7 913). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 198 (2021 m. – 3 651), iš viso šiame sektoriuje studijuos 7 206 asmenys (2021 m. – 6 900). 

Daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas (3 902), Kauno technologijos universitetas (1 191) ir Vytauto Didžiojo universitetas (1 173). Kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegija (1 436), Kauno kolegija (1212) ir Socialinių mokslų kolegija (997).