Toks apsisprendimas ne visiems lengvas, nes skirtingoms studijų programoms reikia ir skirtingų valstybinių brandos egzaminų „komplektų“ – o ne visi dar aiškiai apsisprendę, kur ir ką studijuos. Vis dėlto vienaip ar kitaip didžioji dalis abiturientų iki lapkričio pabaigos savo pasirinkimus susidėlioja – o tiems neapsisprendusiems dar yra ir tam tikras gelbėjimosi ratas.

Galima užsirašyti daugiau egzaminų

Verta žinoti, kad iki galo neapsisprendus rudenį galima pasirinkti daugiau egzaminų, nei laikysite realiai, o pavasarį kai kurių perteklinių egzaminų atsisakyti. Pabrėžiame: tik – atsisakyti, keisti dalyko ar egzamino tipo (valstybinis/mokyklinis) nebus galima.

„Populiariausių“ valstybinių brandos egzaminų penketukas nesikeičia jau daug metų: anglų kalba, matematika, biologija, istorija. Nuo pernai metų kiek daugiau moksleivių rinkosi ir geografijos VBE.

Pernai, Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (VBE) pasirinko per 17,4 tūkst., matematikos VBE – valstybinį brandos egzaminą –  per 16,8 tūkst., , biologijos – per 6,8 tūkst., geografijos – 4,1 tūkst., informacinių technologijų – per 2,8 tūkst. kandidatų. Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias technologijų brandos egzaminas – jį laikyti rinkosi per 6,2 tūkst. kandidatų.

Vidutiniškai renkamasi laikyti 4 valstybinius brandos egzaminus, o kadangi konkursinio balo sudėtis – gana universali, tai suteikia tam tikros laisvės rinktis daugiau krypčių programų, nedrebant dėl konkretaus vieno egzamino rezultato.

Vis dėlto svarbiausi ir daugiausia lemiantys VBE išlieka tie patys: lietuvių kalba ir literatūra, matematika, ir laisvai pasirenkamas dalykas, daug kam  –  anglų kalba. Be šių egzaminų rezultatų kelias į kolegiją ar universitetą užkirstas. Kitąmet stojantieji į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą.

Vadinasi, aiškiai žinantiems, į kokias studijas pretenduos, lapkričio 24 d. egzaminų pasirinkimas pasibaigs, o tiems, kurie dar dvejoja – paliekama galimybė atsisakyti vieno ar kelių egzaminų, kai jau tiksliai žinos, ką ketina studijuoti ir kokių egzaminų tam reikia.

Šių pabaigoje – kitų metų pradžioje turėtų paaiškėti, ar keisis universitetų ir kolegijų reikalaujami vadinamieji slenkstiniai, arba minimalūs konkursiniai balai. Šiemet universitetų reikalaujamas balas 5,4 susidarė, pagrindiniu lygiu išlaikius 4 VBE. Kolegijoms nustatytą slenkstinį balą 4,3 buvo galima surinkti 4 VBE egzaminus išlaikius patenkinamu lygiu. Kai kuriais atvejais VBE gali būti pakeisti metiniu pažymiu, bet jų nauda perpus mažesnė.