Tokios apklausos Lietuvoje rengiamos periodiškai, yra reprezentatyvios, jų duomenimis galima kliautis siekiant išsiaiškinti vyraujantį visuomenės požiūrį, mokinių ir tėvų nuostatas.

Pastaroji apklausa atlikta prieš porą metų, apklausti 10 ir 12 klasių moksleiviai ir jų tėvai. Štai kas paaiškėjo.

Pirma. Daug lemia tavo aplinka. Apie universitetinį išsilavinimą svajoja dauguma gimnazistų – bet mažuma tų mokinių, kurie vidurinio išsilavinimo siekė profesinio mokymo įstaigose.

Antra. Didžiausia įtaka – tėvų. Apklausti moksleiviai būtent tėvus įvardino įtakingiausiais savo patarėjais renkantis būsimas studijas.

Trečia. Dauguma mokinių aiškiai neįsivaizduoja savo būsimos karjeros – daugių daugiausia žino, kokį darbą norėtų dirbti po studijų.

Ketvirta. Iš anksto žinoti yra gerai. Tik bemaž pusė dvyliktokų sako žinantys, kokios yra stojimo į universitetus, trečdalis – stojimo į kolegijas sąlygos ir reikalavimai.

Apklausoje išskirtos stipriosios ir silpnosios kiekvieno iš išsilavinimo lygmenų savybės.

Universitetinis išsilavinimas

Stipriosios savybės: aktualių, dominančių studijų programų pasiūla; įdomu mokytis;
galima pasiekti geriausių akademinių rezultatų; studijos padės įgyvendinti karjeros
planus; geras mokymosi aplinkos ir studijų infrastruktūros išvystymas; baigus didesnės galimybės susirasti norimą ir gerai apmokamą darbą; darbdaviai gerai vertina universitetų
absolventus.

Silpnosios savybės: dėmesio praktikai stoka; mokamų studijų kaina; didelės pragyvenimo išlaidos.

Koleginis išsilavinimas

Stipriosios savybės: dėmesys praktikai ir praktinių įgūdžių
lavinimui; geras mokymosi aplinkos bei infrastruktūros išvystymas.

Silpnosios savybės: darbdavių požiūris į kolegijų absolventus; galimybė pasiekti geriausių akademinių rezultatų.

Profesinis išsilavinimas

Stipriosios savybės: įdomu mokytis.

Silpnosios savybės: aktualių ir dominančių mokymosi programų
pasiūla; galimybė pasiekti geriausių akademinių rezultatų; mokymosi aplinkos ir infrastruktūros išvystymas; ribotos gerai apmokamo darbo suradimo galimybės;
Darbdavių požiūris į profesinio mokymo įstaigų absolventus.

Šio tyrimo metu apklausti 935 dešimtokai, 667 dvyliktokai ir 409 tėvai/ globėjai. Visose apklaustose gupėse universitetinis išsilavinimas, lyginant su koleginiu
ir profesiniu, laikomas patraukliausiu.


Tyrimą rasite: https://strata.gov.lt/lt/tyrimai/ataskaitos