Kursai vyks: 2022-10-15 – 2023-01-21, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos kūrybinėse studijose (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas), šeštadieniais nuo 9:00 iki 14:25 val. Kursams vadovaus Menų akademijos dėstytojai.

Registracija į kursus vykdoma iki 2022-10-12. Registruojantis būtina užpildyti registracijos anketą – ją rasite čia: https://www.kaunokolegija.lt/muf/dailes-dalyku-kursai/

Kursų kaina ir trukmė: pilnos apimties kursų trukmė 72 ak. val., vienos akademinės valandos kaina 6 Eur. Pasirinktinai galima lankyti atskiro (-ų) dailės dalyko (-ų) (piešimo, tapybos ar kompozicijos) arba visų trijų dailės dalykų kursus.

Pilną sumą – 144 Eur – už pasirinktą atskirą dailės dalyką (jei pasirinktas daugiau nei vienas dailės dalykas, 144 Eur mokami už kiekieną dailės dalyką), prašome, sumokėti iki spalio 19 d. Pasirinkus kelis dailės dalykus galima mokėti visą kainą arba dalimis:

  • iki spalio 19 d. – 144 Eur,
  • iki lapkričio 10 d. – 144 Eur,
  • iki gruodžio 12 d. – 144 Eur.

Sumą, prašome, pervesti į Kauno kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą banke: „Swedbank“ LT28 7300 0100 0222 9776, pavedime nurodant – MUF dailės kursai.

Išklausius kursus suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai, kuriuose nurodomos išklausytos paskaitos, kursų trukmė.

Į kursų kainą neįskaičiuotos naudojamos medžiagos. Pirmasis užsiėmimas (įžanginė paskaita) – nemokamas.