Būsimieji prekybos įmonių vadybininkų padėjėjai, smulkiojo verslo paslaugų teikėjai, logistai-ekspeditoriai, apskaitininkai ir kasininkai pasikeisdami dirba grupėse VPMF skyriuose: personalo, pirkimo, pardavimo-rinkodaros bei finansų-buhalterijos. Tokiu būdu susiformuoja jų profesiniai, techniniai, socialiniai ir verslumui svarbūs gebėjimai, sudaromos sąlygos geriau susipažinti su pasirinkta profesija, pasirengti darbui ne tik realioje įmonėje, bet ir nuosavam verslui.

VPMF – tai mokymosi aplinka, kurioje mokiniai nebijo suklysti (mokymasis iš klaidų), dalyvauja įvairioje į veiksmą nukreiptoje, patirtinį mokymąsi ir problemų sprendimą kūrybiškoje ir paskatinančioje veikloje. Praktinio  mokymo metu firmoje vyksta  aktyvi veikla, problemų sprendimui buvo parenkama reali aplinka ir  realios situacijos. Įtemptą darbo dieną pagyvina susikurta darbuotojų skatinimo sistema, kolegų gimtadieniai, išvykos į kitas mokymo institucijas, prezentacijos, seminarai, mokslinės praktinės konferencijos, tarptautinės mugės, konkursai. Plačiau:  www.vtpvm.lt/vigora

Tarptautinės VPMF mugės.

Verslo praktinio mokymo firmų mugė – tai vieta, kurioje susitinka aktyvūs, iniciatyvūs, motyvuoti mokiniai, kurie sugeba atskleisti savo stipriąsias puses. VPMF „Vigora“ vadovės tikslas – skatinti mokinių norą siekti geriausių rezultatų, padėti geriau pažinti save, skatinti norą siekti tolimesnės karjeros. Tarptautinės VPMF mugės mokiniams atneša siekto pelno bei tarptautinės patirties, smagių akimirkų dalyvaujant verslo praktinio mokymo procesuose. Didžiausią džiaugsmą suteikia apdovanojimai ir prizai, kai mokiniai pasijunta pastebėti ir įvertinti realaus verslo pasaulio atstovų.

Respublikinės mokslinės praktinės studentų konferencijos

Kasmetinė studentų praktinių darbų konferencija – puiki proga studentams gilintis į svarbias šių dienų organizacijų problemas  bei jų sprendimo būdų paiešką.

Projektiniai darbai

Projektinio darbo užduotis pateikiama  iš mokiniui artimos aplinkos, joje kylančių problemų. Tai mokinio  savarankiškas ir laisvas sprendimas, tam reikalingų teorinių žinių įgijimas, pritaikymas ir adaptavimas sprendimą sąlygojančiai situacijai. Mokiniui pateikta užduotis sudaro galimybę mokymą paversti mokymusi, nes mokiniui ne tik yra perteikiamos būtinos žinios, bet ir ugdomas jo kūrybingumas sprendžiant nestandartines problemas, mobilizuojant intelektualines pajėgas. Spręsdami realią problemą, t.y. parinkdami firmai paklausias prekes ir plėsdami jos asortimentą, parinkdami tinkamas reklamos ir pardavimo skatinimo priemones, darbuotojus ir reikiamą biudžetą, mokiniai su problema susijusias žinias paverčia organizuota ir mobilia sistema. Projektiniai darbai užtikrina būsimų vadybininkų, smulkaus verslo paslaugų teikėjų, logistų-ekspeditorių darbo kokybės ir profesionalumo didėjimą darbo organizavimo ir pardavimo srityse, sudaro  sąlygas  įsisavinti žinias, išsiugdyti gebėjimus būtinus įvairioms vadybinėms ir technologinėms problemoms spręsti,  sudaro sąlygas ugdyti teorijos ir praktikos vienovę.

Projektinių darbų vertintojai  lieka sužavėti mokinių darbais, kurie būna atlikti  su meile pasirinktai profesijai. Komisijos narius visada maloniai nustebina idėjų gausa, jų pagrįstumas, didelė atsakomybė už firmos veiklos rezultatus, todėl atsisveikinant su firmos darbuotojais visada jiems linkime didelės sėkmės visa tai įgyvendinti realioje veikloje...