Iš viso šiais metais mokyklas, gimnazijas ir  profesinio mokymo įstaigas baigė 41 tūkst.225 abiturientai (33 tūkst. 130 bendrojo ugdymo ir 8 tūkst. 95 profesinėse mokyklose). Brandos atestatų įteikimo laiką kiekviena mokykla rinkosi individualiai.

Pasiilgs ir draugų, ir mokytojų

Penktadienį, liepos 19 dieną, Kauno filharmonijoje vyko iškilminga KTU gimnazijos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė. Gimnazijos direktoriaus Bronislovo Burgio teigimu, šiais metais gimnaziją baigė 77 abiturientai ir visi jie gavo atestatus.

Didingą istoriją menančiuose rūmuose pakiliai jautėsi ir patys gimnazistai.

„Ši atestatų įteikimo ceremonija yra išties labai svarbi mums, gimnazistams, nes per ją mes paskutinį kartą pasimatome su savo mokytojais, su draugais... Nors ne, su draugais tikrai ne paskutinį kartą (juokiasi), bet su mokytojais tai greičiausiai taip. Manau, ši šventė simbolizuoja moksleivių išleidimą į suaugusiųjų gyvenimą“, – apie šventę kalbėjo KTU gimnazijos abiturientas Sergej Vlasov.

Vaikinas neslėpė, kad baigus mokyklą apima tiek džiaugsmas, tiek ir liūdesys, nes gimnazijoje išties buvo linksma, produktyviai dirbta ir mokytasi.  

„Egzaminai sekėsi pakankamai gerai, nors, gal ir neįvykdžiau visų sau keltų reikalavimų. Laikiau lietuvių ir anglų kalbų, matematikos ir chemijos egzaminus. Vidurkis išties neblogas – virš 90 proc. Žadu studijuoti Anglijoje, psichologiją“, – teigė S.Vlasov.

Patrauklios studijos Lietuvoje

 „Iš tikrųjų labai puikus ir įspūdingas jausmas baigti mokyklą, tačiau palikti gimnaziją šiek tiek gaila. Liūdna, kad ir vasara jau įpusėjusi“, – prieš atestatų įteikimo ceremoniją su auklėtoja įsiamžinęs kalbėjo Rolandas Brazdžius.

Kita vertus, liūdėti nėra ko, metai buvo išties produktyvus – pakankamai gerai išlaikyti egzaminai: lietuvių kalbos, matematikos ir fizikos.

„Egzaminai nenuvylė, nes kiek tikėjausi iš jų, tiek balų ir surinkau, todėl puikiai vertinu šią egzaminų sesiją. Bendras vidurkis tarp 80 – 90 procentų“, – sakė Rolandas. Baigęs mokyklą vaikinas nežada kelti sparnų nei iš Lietuvos, nei iš gimtojo miesto, jis ketina studijuoti Kauno technologijos universitete fizikos mokslus.

Mindaugas Zaikauskas šios šventės per daug nesureikšmino: „Atėjau diplomo pasiimti, nieko ypatingo. Kiti renginiai patiko labiau, gerokai įspūdingesnis buvo šimtadienis“.

Lietuvių kalbos, matematikos, chemijos ir biologijos egzaminus išlaikęs ir daugiau nei 90 proc. surinkęs Mindaugas taip pat studijas rinksis Lietuvoje, kur žada studijuoti mediciną.

„Dar bandau apsispręsti tarp dviejų universitetų – Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto ir Kauno Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LMSU). Tačiau dar liko 4 dienos iki galutinio sprendimo“, – atestatų atsiėmimo dieną „atsipūtęs“ kalbėjo Mindaugas.

Prisidėjo prie šimtukininkų būrio

Prie gausaus šiais metais Kaune šimtukininkų būrio prisidėjo ir KTU gimnazistės Paulina Nalivaikaitė bei Liucija Kasparavičiūtė. Būtent šioje gimnazijoje aukščiausiu balu (šimtuku) buvo įvertinta daugiausia moksleivių.

„Jausmas dviprasmiškas. Viena vertus, gal šiek tiek liūdna, nes tai buvo tikrai puikūs ketveri metai šioje gimnazijoje, kita vertus – džiugu, nes prasidės naujas gyvenimo etapas“, – savo nuotaikomis apie mokyklos baigimą dalinosi Paulina Nalivaikaitė.

Merginai egzaminai sekėsi itin gerai, gavo net du šimtukus – iš lietuvių ir anglų kalbų egzaminų, o 90 proc. – iš istorijos egzamino. Aukščiausiais balais mokyklą baigusi kaunietė savo ateitį sieja su Lietuva: „Ketinu studijuoti muzikologiją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA)“.

„Na, pagaliau oficialiai baigėsi mokykla! – juokauja Liucija Kasparavičiūtė. – Iš tiesų tai dviprasmiškas jausmas. Pirmiausia, džiaugiuosi dėl to, kad prasidės naujas gyvenimo etapas, universitetas, nauji potyriai, nauji draugai. Na, o liūdna, nes mokykla buvo mano antri namai: čia mano visi draugai, visas mano laisvalaikis“.

Nors ir vieną šimtuką iš matematikos egzamino gavusi Liucija Egzaminai, nėra labai patenkinta galutiniais rezultatais.

„Na, gal norėjosi truputį geriau. Lietuvių pakankamai prastai išlaikiau, tik 74 balus surinkau. O kiti tikrai gerai ir aš tais rezultatais džiaugiuosi. Chemijos egzaminas – 94 proc., matematikos – 100 proc., o biologijos – 89 proc. Dėl lietuvių kalbos egzamino teikiau apeliaciją, na, bet ji nieko nepakeitė, kaip ir visiems kitiems ją siuntusiems“, – pasakojo abiturientė.

Liucija taip pat planuoja studijas tęsti Lietuvoje: „Stoti norėčiau į mediciną. Čia, Lietuvoje, Kaune, į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (LMSU)“.

Šventės tikėtasi įspūdingesnės

Mokyklos brandos atestatus šiais metais pradėjo išduoti liepos 12 dieną. Dauguma jų įteikė per pirmąją savaitę. Ne visos šventės buvo tokios iškilmingos.

Praėjusią savaitę Kauno „Aušros“ gimnazijos vykusios ceremonijos metu abiturientai nesijautė šventiškai.

 „Buvo labai keista, net nežinau kodėl, tačiau nesijaučiau šventiškai. Pasirodė lyg eilinis renginys aktų salėje.  Nepavadinčiau to švente, labiau paprastu atsisveikinimu su mokykla“, – pasakojo „Aušros“ gimnazistas Rokas Petreikis, kurio atestato pažymių vidurkis siekia beveik 9.

Kaunietis savo planus sieju su menu ir planuoja studijuoti Vilniaus dailės akademijoje (VDA), taikomosios grafikos specialybę – vizualiosios dailės šaką.

Daugiausia abiturientų sostinėje

Mokiniams brandos atestatus mokyklos pradėjo išrašyti, kai jau turėjo visų mokinių brandos egzaminų išlaikymo patvirtintus rezultatus. Šiais metais – liepos 10 d. (pakartotinės sesijos liepos 11 d.).

2013 metais mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, mokyklos brandos atestatą privalėjo išspausdinti iki liepos 16 d. Jei mokinys pateikė apeliaciją, apeliacinio teikimo ar skundo dėl brandos egzamino darbo nevertinimo nagrinėjimo laikotarpiu, laikinai stabdomas brandos atestato išdavimas. Šiais metais mokyklos, apeliacijas pateikusiems mokiniams, brandos atestatus išrašo iki liepos 19 d.

Šiemet Vilniuje buvo 6 tūkst. 547 abiturientų (vidurinėse mokyklose – 5 tūkst.870, profesinėse – 677); Kaune – 4 tūkst.815 (bendrojo ugdymo mokyklose –  3 tūkst.839, profesinėse – 976); Klaipėdoje – 2 tūkst.691 (atitinkamai 1 tūkst. 798 ir 893).

Norint gauti brandos atestatą, abiturientams reikia turėti visų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus ir išlaikyti privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko brandos egzaminus.

Mokinys, priklausomai nuo jo tolimesnio pasirinkimo, galėjo laikyti ir daugiau brandos egzaminų. Jeigu mokinys be lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pasirinko laikyti dar du brandos egzaminus ir vieno iš jų neišlaikė, brandos atestatas vis vien išduodamas, įrašius išlaikytų dviejų egzaminų pavadinimus, tipą ir įvertinimą. Neišlaikius lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, brandos atestatas neišduodamas.

Erika VAITKŪNIENĖ

Emilės Vaitkūnaitės nuotraukos