Kiekvieno regiono ekonominio išsivystymo lygis priklauso nuo bendruomenės verslumo kompetencijos. Verslumas – tai žmogaus ir visuomenės gebėjimas kurti ir plėtoti verslą bei inovacijas, atrasti naujas galimybes, mokėjimas realizuoti save ir kurti ekonominę arba socialinę vertę. Verslumo, o ypač jaunimo verslumo skatinimas – vienas iš bedarbystės problemos sprendimo būdų visoje Europos Sąjungoje. Europos Komisija teigia, kad verslumas turėtų būti laikomas viena iš svarbiausių kompetencijų, o jos veiksmų planas „Verslumas 2020“ akcentuoja verslumo išsilavinimą ir mokymą auginant ir lavinant naujas verslininkų kartas. Šiuo dokumentu skatinama verslumo kultūra Europoje.

Verslo valdymo studijų programa, kurią kviečiame studijuoti Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakultete, siekiama ugdyti verslumą, suteikti studentams žinių apie verslą, įmonės veiklos vystymo strategiją ir taktiką, rinkodarą, tarptautinės rinkos ypatumus, lavinti bendruosius ir specialiuosius gebėjimus. Kolegijoje įgytos teorinės žinios ir praktinis mokymas formuoja būsimųjų specialistų kompetencijas. Ši studijų programa buvo atnaujinta įgyvendinant projektą „Studijų kokybės gerinimas mokymo(si) visą gyvenimą kontekste“. Studijų programos atnaujinimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas tarptautiškumui, o atsižvelgiant į pasaulines verslo tendencijas ir tarptautinio verslo plėtrą, Lietuvoje sukurta nauja Tarptautinio verslo  specializacija. Ji leidžia studentams išmanyti tarptautinio verslo ypatumus, lavina jų asmenines savybes bei  verslo komunikacijos įgūdžius, ugdo kompetencijas, kurios reikalingos dirbant Lietuvoje veikiančiose bendrose su užsieniu, užsienio kapitalo verslo įmonėse bei tarptautinėse kompanijose. Galima rinktis ir kitas specializacijas: Vežimų automobilių transportu verslo organizavimą arba Prekybos verslo organizavimą.

Verslo valdymo studijų programą baigę absolventai lengvai integruojasi į darbinę veiklą. Jie dirba privataus verslo sektoriuje, užima aukštas pareigas  valstybės tarnyboje, dalis jų įkuria savo verslus. Po studijų kolegijoje yra galimybė toliau tęsti studijas ir, neišvykstant iš miesto, pačioje Marijampolės kolegijoje, studijuoti Kauno technologijos universiteto magistrantūros studijas.

 

Lina Kazlauskienė, Verslo valdymo studijų programos komiteto pirmininkė

 

Prieš apsisprendžiant, kur studijuoti ir kokią studijų kryptį pasirinkti, turbūt pirmiausia reikia pačiam sau atsakyti į klausimus, kuo nori būti gyvenime ir kokia veikla tau yra artima. Šiandien drąsiai galiu teigti, jog man tikrai pavyko teisingai atsakyti į šiuos klausimus. Kiekviena diena darbe man kelia pasitenkinimą ir turbūt nesuklysiu sau pritaikęs posakį „į darbą kaip į šventę“. Džiaugiuosi tuo, ką darau ir tikiuosi, kad tuo džiaugsiuosi ateityje.

Marijampolės kolegijoje baigiau Verslo vadybos studijų programą. Dar studijų pradžioje dirbau iš kitų niekuo neišsiskiriančiu vadybininku, o dabar esu vienas iš įmonės akcininkų, vadovaujantis vienuolikos darbuotojų komandai. Manau, teorinės žinios, kurias įgijau studijuodamas kolegijoje, pritaikytos praktikoje, davė labai gerų rezultatų. Pradėjau vis labiau pasitikėti savimi, ir, svarbiausia, išmokau veikti taip, jog manimi pasitikėtų ir kiti. Studijos man padėjo į įmonę ir verslą pažvelgti tarsi kitu kampu. Išmokau planuoti ir organizuoti įmonės veiklą, atradau naują požiūrį į su verslu susijusias problemas, gebėti jas spręsti, valdyti. Ko gero, esmingiausia, efektyviausia, ko pasiekiau savo įmonėje studijų dėka - tai paslaugų kokybės užtikrinimas. Manau, kokybė turi būti vienas iš svarbiausių dalykų, norint sėkmingai plėtoti verslą, būti rinkos lyderiu. Kokybiška turi būti ne tik prekė ar paslauga, kokybiškas turi būti ir kliento aptarnavimas.

Darbuotojų valdymas taip pat yra labai svarbus veiksnys. Išmokti valdyti darbuotojus taip, kaip tau atrodo reikalinga ir teisinga, yra ilgas ir sunkus procesas. Studijuodamas įgijau žinių, kaip reikia motyvuoti darbuotojus, kokie yra motyvacijos būdai bei priemonės, ir daugelį jų pritaikiau savo įmonėje. Darbuotojas yra ne robotas, jį reikia suprasti, išklausyti, įvertinti. Tada, kai darbuotojas jaučiasi kaip dalelė įmonės, jis gali siekti maksimalių rezultatų.

Labai džiaugiuosi, jog studijų metu galėjau įgyti žinių, reikalingų verslo aplinkos vertinimui. Pradėjau įžvalgiau stebėti rinkos pokyčius bei reaguoti į juos. Supratau, jog rinkos stebėjimas, konkurentų veiksmų analizavimas duoda gan didelę naudą įmonės tolimesniems teisingiems procesams vykdyti. Studijuodamas sužinojau ir išmokau, kokiomis priemonėmis galima atlikti rinkos analizes.

Absolventams, norintiems tęsti mokslą, Marijampolės kolegija sudaro puikias sąlygas studijuoti Kauno technologijos universiteto vadybos studijų programos magistrantūroje. Šia galimybe aš puikiai ir pasinaudojau. Jei kas paklaustų, ar nesigaili pasirinkęs tokias studijas, net nedvejodamas galėčiau pasakyti, jog tikrai ne. Čia praleistas nuostabus laikas, įgyta daug vertingų ir gyvenimiškų žinių, sudarytos sąlygos ten pat baigti magistrantūrą

 

 Ugnius Alaunis, UAB „KAJETONAS“ komercijos direktorius