Žurnalų e-parduotuvė

Konkursinio balo skaičiuoklė

VPU startuoja nauja studijų programa – Taikomoji istorija (  )

  Nuo šių metų rugsėjo 1-osios Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Istorijos fakultete startuoja nauja bakalauro studijų programa – Taikomoji istorija. Studijų programos esmę galima būtų nusakyti kaip istorijos pritaikymą viešajame ir privačiame gyvenime.

Kaip pranešime spaudai tvirtina VPU, savo prigimtimi humanitarinis istorijos mokslas pagal paskirtį yra giliai socialinis, skirtas visuomenei. Šia prasme tikimasi, kad naujoji studijų programa atitinka nūdienos aktualijas ir poreikius.

Tikimasi, kad taikomosios istorijos specialistas galės mokyti moksliškai tirti šeimos, įmonės, vietovės ir kt. istoriją, būti jos savininkais (plg. postmodernistų iškeltą klausimą who owns history?).Taikomosios istorijos bakalauro studijų programos struktūra ir dėstomų dalykų, jų grupių bei blokų loginiai ryšiai ir seka pagrįsti keletu charakteringų principų: programos tarpdalykiškumu, orientacija į praktines taikomąsias kompetencijas, galimu būsimo programos absolvento mobilumu staigiai besikeičiančioje darbo rinkoje, didesnėmis galimybėmis rinktis studijų dalykus.

Taikomosios istorijos programoje akcentuojamos „antrosios“ užsienio kalbos studijos, taigi teoriškai programos absolventas turės galimybes įvaldyti dvi kongresines Europos kalbas. Naujojoje studijų programoje įtrauktos ir „istorinės“ kalbos (lotynų, rusėnų) – „įrankiai“, be kurių neįmanomi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimai ar bent kiek profesionalesnis epochos pažinimas. Tai turėtų gerokai prisidėti prie šios studijų programos absolvento darbo ir karjeros išplėtimo perspektyvų, padidinti istorijos vartojimo mastus. Taikomosios istorijos specialistas gebės dirbti su įvairiakalbiais informacijos šaltiniais bei tokiais pat jo darbo rezultatų vartotojais.

Specialaus lavinimo dalykai formuoti pirmiausia orientuojantis į potencialias absolvento darbovietes bei kompetencijas, reikalingas skirtingiems darbams atlikti (išskirtini specialūs kursai istorikas muziejuje, istorikas archyve, istorikas leidykloje, istorikas paveldosaugoje, istorikas mokykloje, istorikas žiniasklaidoje ir etc.).

Daugeliu atvejų čia Taikomosios istorijos specialistas negali apsieiti be istorijos edukacijos gebėjimų, kurie, kaip ir pati istorinės edukacijos samprata, programoje ženkliai praplėsti. Taikomosios istorijos specialistas orientuotas į darbą su visa visuomene, nuo vaikų iki senolių, todėl iš esmės tai jau nebe mokyklinė istorinė edukacija, bet visos įmanomos istorinės informacijos perteikimo formos.

Nors daugelyje šalių Taikomosios istorijos studijos itin populiarios (JAV veikia apie 150 analogiškų studijų programų), tačiau Lietuvoje tokios programos iki šiol nebuvo. Kaip pastebima Studijų kokybės vertinimo centro paskirtų ekspertų 2007 m. birželio 5 d. pateiktose išvadose, „bakalaurinių studijų programa Taikomoji istorija – pirma kompleksinė iš istorijos krypties Lietuvoje, pakankamai inovatyvi ir originali“.

info: delfi

Komentarai

Pažymėkite varnelę
Neprisijungusių vartotojų komentaruose rodomas jų IP adresas.

Panašūs straipsniai

Naujienos

Preliminarūs biologijos egzamino atsakymai 2020  (  )